ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สพป.นฐ.2

วิชาการ

ผลการทดสอบทางการศึกษา

RT ป .1 NT ป.3 O-NET
 • ด้านวิชาการ

งบประมาณ

1.ข้อมูลสิ่งก่อสร้างรายโรง

download
 • ด้านงบประมาณ

งบประมาณ

2. จำนวนสิ่งก่อสร้างแยกตามประเภท

download
 • ด้านงบประมาณ

งบประมาณ

3. จำนวนสิ่งก่อสร้างใช้งานมากกว่า 25 ปี

download
 • ด้านงบประมาณ

งบประมาณ

4. ข้อมูลครุภัณฑ์

download
 • ด้านงบประมาณ

บริหารงานบุคคล

1. จำนวนนักเรียนแยกชั้น เพศ

download

 • ด้านบริหารงานบุคคล

บริหารงานบุคคล

2. จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ

download
 • ด้านบริหารงานบุคคล

บริหารงานบุคคล

3. จำนวนนักเรียนจำแนกตามการเดินทาง 3.กม

download
 • ด้านบริหารงานบุคคล

บริหารงานบุคคล

4. จำนวนนักเรียนด้อยโอกาศ

download
 • ด้านบริหารงานบุคคล

บริหารงานบุคคล

5. จำนวนนักเรียนขาดแคลน

download
 • ด้านบริหารงานบุคคล

บริหารงานบุคคล

6. จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ

download
 • ด้านบริหารงานบุคคล

บริหารงานบุคคล

7. จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา

download
 • ด้านบริหารงานบุคคล

บริหารงานบุคคล

8. น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน

download
 • ด้านบริหารงานบุคคล

บริหารงานบุคคล

9. จำนวนนักเรียนติด G

download
 • ด้านบริหารงานบุคคล

บริหารงานบุคคล

10.ประเภทนักเรียน

download
 • ด้านบริหารงานบุคคล

บริหารงานบุคคล

11. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

download
 • ด้านบริหารงานบุคคล

บริหารงานบุคคล

12. ข้อมูลนักเรียนรายชั้น

2558 2559 2560 2561
 • ด้านบริหารงานบุคคล

บริหารงานบุคคล

12. ข้อมูลขนาดโรงเรียน

2558 2559 2560 2561
 • ด้านบริหารงานบุคคล

บริหารงานบุคคล

12. ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

2560 2561
 • ด้านบริหารงานบุคคล

บริหารทั่วไป

1. ข้อมูลด้านอินเทอร์เน็ต

download
 • ด้านบริหารทั่วไป

บริหารทั่วไป

2. เว็บไซต์โรงเรียน

download
 • ด้านบริหารทั่วไป

บริหารทั่วไป

3. ข้อมูลด้านคอมพิวเตอร์

download
 • ด้านบริหารทั่วไป

บริหารทั่วไป

4. จำนวนโรงเรียนที่มีไฟ้ฟ้า/ไม่มีไฟฟ้า

download
 • ด้านบริหารทั่วไป

บริหารทั่วไป

5. จำนวนโรงเรียนที่ใช้น้ำประปา

download
 • ด้านบริหารทั่วไป

บริหารงานทั่วไป

6. จำนวนโรงเรียนที่ใช้อินเทอร์เน็ต

download
 • ด้านบริหารทั่วไป

 

 

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สพป.นฐ.2     
ติดต่อผู้ดูแลระบบ :nakhonpathom2@npt2.moe.go.th    
จำนวนผุ้เข้าชม 1     Your IP Address is 34.204.175.38