>
รวมคำสั่ง สพป.นครปฐม เขต2
คำสั่งที่ 363/61 ลว 19 พ.ย.61 (เพิ่มเติม)
คำสั่งที่ 318/61 ลว 16 ต.ค. 61 (เพิ่มเติม)
คำสั่งที่ 282/61 ลว 21 ก.ย. 61 (เพิ่มเติม)
คำสั่งที่ 220.61 ลว 26 ก.ค. 61(มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน)
คำสั่งที่ 221/61 ลว 31 ก.ค. 61 (เพิ่มเติม)
คำสั่งที่ 181/61 ลว. 20 มิ.ย 61 (กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ)
คำสั่งที่ 124/61 ลว. 8 พ.ค 61 มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน  
คำสั่งที่ 363/60 ลว. 27 พ.ย. 60 (เพิ่มเติม)
คำสั่งที่ 355/60 ลว. 15 พ.ย. 60 (เพิ่มเติม)
คำสั่งที่ 319/60 ลว. 11 ต.ค. 60 (มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน) 
คำสั่งที่ 290/60 ลว. 11 ก.ย. 60  (เพิ่มเติม) 
คำสั่งที่ 248/60 ลว. 25 ก.ค. 60  (เพิ่มเติม)
คำสั่งที่ 75/60 ลว. 24 ก.พ. 60  (เพิ่มเติม)
คำสั่งที่ 585/59 ลว. 1 ธ.ค. 59 (เพิ่มเติม) 
คำสั่งที่ 383/59 ลว. 22 ก.ค. 59 (กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบฯ) 
คำสั่งที่ 254/59 ลว. 20 เม.ย. 59  (เพิ่มเติม)
คำสั่งที่ 164/59 ลว. 31 มี.ค. 59  (มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน)
คำสั่งที่ 51/59 ลว. 12 ก.พ. 59  (เพิ่มเติม)
คำสั่งที่ 400/58 ลว. 11 พ.ย. 58 (เพิ่มเติม)
คำสั่งที่ 340/58 ลว. 6 ต.ค. 58(เพิ่มเติม)
คำสั่งที่ 179/58 ลว. 22 มิ.ย. 58 (เพิ่มเติม)  
คำสั่งที่ 208/58 ลว. 2 ก.ค. 58  (กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบฯ) 
คำสั่งที่ 159/58 ลว. 9 มิ.ย. 58 (เพิ่มเติม)  
คำสั่งที่ 376/57 ลว. 17 ธ.ค. 57 (เพิ่มเติม)  
คำสั่งที่ 369/57 ลว. 11 ธ.ค. 57 (เพิ่มเติม) 
คำสั่งที่ 301/2557 ลว. 8 ต.ค.57 (มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน)
คำสั่งที่ 300/2557 ลว.8 ต.ค.57 (รักษาราชการแทน) 
คำสั่งที่ 114/2557 ลว. 2 พ.ค.57 (เพิ่มเติม) 
คำสั่งที่ 100/2557 ลว. 22 เม.ย.57 (เพิ่มเติม) 
คำสั่งที่ 10/2557 ลว. 22 ม.ค.57 (กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบฯ) 
คำสั่งที่ 220/2556 ลว. 24 มิ.ย.56 (กำหนดหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยี) 
คำสั่งที่ 179/2556 ลว. 27 พ.ค.56 (เพิ่มเติม) 
คำสั่งที่ 68/2556 ลว. 20 ก.พ.56(เพิ่มเติม) 
คำสั่งที่ 25/2556 ลว. 28 ม.ค.56 (กำหนดหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยี)
คำสั่งที่ 627/2555 ลว. 13 พ.ย.55 (กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบฯ)
คำสั่งที่ 586/2555 ลว. 26 ต.ค.55 (มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน)
คำสั่งที่ 568/2555 ลว. 15 ต.ค.55 (มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน)
คำสั่งที่ 567/2555 ลว. 15 ต.ค.55 (รักษาราชการแทน) 
คำสั่งที่ 542/2555 ลว. 27 ก.ย.55 (เพิ่มเติม)
คำสั่งที่ 341/2555 ลว. 1 มิ.ย.55 (เพิ่มเติม)
คำสั่งที่ 62/2555 ลว. 9 ก.พ.55 (เพิ่มเติม)
คำสั่งที่ 12/2555 ลว. 19 ม.ค.55 (มอบหมายงานคุรุสภา)
คำสั่งที่ 223/2554 ลว. 13 มิ.ย. 54 (กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบฯ)
คำสั่งที่ 77 /2554 ลว. 1 มี.ค. 54 (มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน)
คำสั่งที่ 76/2554 ลว. 1 มี.ค. 54 (รักษาราชการแทน)
คำสั่งที่ 460 /2553 ลว. 5 ก.ค. 53 (เพิ่มเติม)
คำสั่งที่ 403 /2553 ลว. 1 ก.ค. 53 (เพิ่มเติม)
คำสั่งที่ 223 /2553 ลว.28 เม.ย. 53 (กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบฯ)อ.สพท.)
คำสั่งที่ 222 /2553 ลว.28 เม.ย. 53 ((รักษาราชการแทน)รักษาราชการแทน ผอ.สพท.)
คำสั่งที่ 67/2553 ลว.25 ม.ค. 53 (กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบฯ)
คำสั่งที่ 353/2552 ลว.22 ก.ค. 52 (เพิ่มเติม)
คำสั่งที่ 234/2552 ลว.5 มิ.ย. 52 (มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน) (มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน)
คำสั่งที่ 66/2552 ลว.16 ก.พ. 52 (กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบฯ (กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบฯ)
คำสั่งที่ 400/2551 ลว.26 มิ.ย. 51 (มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน ผอ.สพท.)
คำสั่งที่ 652/2550 ลว.26 ธ.ค. 50 (รักษาราชการแทน ผอ.สพท.)