หน้า 1 จากทั้งหมด 1

ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 20

โพสต์โพสต์แล้ว: ศุกร์ 12 ต.ค. 2018 12:57 pm
โดย อำนวยการ
ด้วยสถาบันพระปกเกล้า จัดประชุมวิชาการ เรื่อง ประ่ชาธิปไตยไทย : ก้าวย่างเพื่อการพัฒนา ระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2561 ณ กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ