หน้า 1 จากทั้งหมด 1

ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล

โพสต์โพสต์แล้ว: อังคาร 10 ก.ค. 2018 3:06 pm
โดย อำนวยการ
ด้วยพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียน รวมทั้งนิสิตนักศึกษา เข้าร่วมศึกษาแหล่งเรียนรู้
ซึ่งพิพิธภัณฑ์ฯ ได้จัดเตรียมรูปแบบการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (free choice learning) รายละเอียดตามหนังสือดังแนบ
สพป.นครปฐม เขต 2 พิจารณาแล้วเห็นควรประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวดังกล่าว