หน้า 1 จากทั้งหมด 1

ขอเชิญชมงานเทคโนโลยีพร้อมใช้ พัฒนาไทยยั่งยืน

โพสต์โพสต์แล้ว: จันทร์ 09 ก.ค. 2018 1:58 pm
โดย อำนวยการ
ด้วยจังหวัดนครปฐม แจ้งว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กำหนดจัดงานThai Tech EXPO 2018 ระหว่างวันที่ 4 – 8 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในฐานะทรงเป็นพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย และเป็นการนำเสนอผลงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของกระทรวงและหน่วยงานเครือข่าย รายละเอียดตามหนังสือดังแนบ
สพป.นครปฐม เขต 2 จึงประชาสัมพันธ์การจัดงานดังกล่าวให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ