หน้า 1 จากทั้งหมด 1

ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานการประกวดภาพวาด งาน International Child

โพสต์โพสต์แล้ว: ศุกร์ 06 ก.ค. 2018 11:54 am
โดย อำนวยการ
ด้วยสพฐ. แจ้งว่า สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน มีกำหนดจัดงาน International Children’s Pictures Biennale
ภายใต้หัวข้อ ”Joy of Tashkent” โดยเชิญชวนนักเรียนอายุระหว่าง 5 – 15 ปี ส่งผลงานเข้าประกวด รายละเอียดตามหนังสือดังแนบ
สพป.นครปฐม เขต 2 พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การประกวดภาพวาด
งาน International Children’s Pictures Biennale”Joy of Tashkent” ไปยังสถานศึกษาในสังกัด