หน้า 1 จากทั้งหมด 1

ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคลากรเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ม.ขอนแก่น

โพสต์โพสต์แล้ว: พฤหัสฯ. 05 ก.ค. 2018 10:46 am
โดย อำนวยการ
ด้วยสมาคมศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561
และมอบโล่เกียรติคุณให้ศิษย์เก่า ที่ได้รับการคัดเลือกในงานคืนสู่เหย้า คณะศึกษาศาสตร์ฯ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จึงประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ หากประสงค์
เสนอข้อมูลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ได้ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย