หน้า 1 จากทั้งหมด 1

ประกาศผลสอบครูธุรการโรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว

โพสต์โพสต์แล้ว: พุธ 27 ก.ค. 2016 3:43 pm
โดย โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว
ประกาศโรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว(พ่วงประชานุกูล) เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน บัดนี้ ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ลำดับที่ ๑ (ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย)ดังกล่าวมารายงานตัวและทำสัญญาจ้างในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว(พ่วงประชานุกูล) หากไม่มารายตัวตาม วัน เวลา และสถานที่ กำหนดถือว่าสละสิทธิ์