หน้า 1 จากทั้งหมด 1

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดทรงคนอง.

โพสต์โพสต์แล้ว: อังคาร 12 ก.ค. 2016 3:49 pm
โดย วัดทรงคนอง
ตามประกาศโรงเรียนวัดทรงคนอง เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้าง 1 อัตรา วิชาเอกคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 บัดนี้โรงเรียนวัดทรงคนองได้คัดเลือกด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส เรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่านการคัดเลือกดังนี้ ลำดับที่ 1 นางสาวขนิษฐา การค้า ลำดับที่ 2 นายฉัตรมงคล พยาบาล ดังนั้นจึงให้บุคคลที่ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวและทำสัญญาจ้างที่โรงเรียนวัดทรงคนองในวันที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 07.30 น. หากไม่มารายงานตัว ตามเวลา สถานที่ที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์.