หน้า 1 จากทั้งหมด 1

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 20526

โพสต์โพสต์แล้ว: อังคาร 07 พ.ย. 2017 3:03 pm
โดย บ้านคลองโยง
โรงเรียนบ้านคลองโยง มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งบ้านพักครู 20526 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)