หน้า 1 จากทั้งหมด 1

ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนฯลฯ

โพสต์โพสต์แล้ว: อังคาร 26 ก.พ. 2019 9:47 am
โดย การเงินพัสดุ
สพป.นฐ. ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนสำหรับห้องเรียน DLTV ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
https://sites.google.com/site/financeandassetmanagementgroup/ หรือ https://drive.google.com/file/d/1ZrY-atGhzPkrY6ZOW42mi8Wd4017A-hc/view?usp=sharing