หน้า 1 จากทั้งหมด 1

แจ้งโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือน ก.พ.๖๒

โพสต์โพสต์แล้ว: จันทร์ 25 ก.พ. 2019 12:17 pm
โดย การเงินพัสดุ
สพป.นฐ. ๒ แจ้งโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โอนเข้าบัญชีภายในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
https://sites.google.com/site/financeandassetmanagementgroup/