หน้า 1 จากทั้งหมด 1

การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหน้าหนี้สินข้าราชการคร

โพสต์โพสต์แล้ว: พฤหัสฯ. 07 ก.พ. 2019 10:19 am
โดย อำนวยการ
คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ อนุมมัติจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนฯให้ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศฯและประสงค์ขอกู้ยืมเงิน ส่งคำขอกู้ยืมเงินพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยัง สพป.นครปฐม เขต 2 (กลุ่มอำนวยการ) ได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 25 ก.พ.62 หากเลยกำหนดนี้ถือว่าไม่มีผู้ประสงค์กู้ยืมเงินดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้