หน้า 1 จากทั้งหมด 1

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๒

โพสต์โพสต์แล้ว: อังคาร 05 ก.พ. 2019 4:30 pm
โดย การเงินพัสดุ
สพป.นฐ. ๒ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายการอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนสำหรับห้องเรียน DLTV
https://sites.google.com/site/financeandassetmanagementgroup/