หน้า 1 จากทั้งหมด 1

รายงานมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ

โพสต์โพสต์แล้ว: อังคาร 15 ม.ค. 2019 1:00 pm
โดย ตรวจสอบภายใน
แจ้งกำหนดส่งรายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคและสภาพหนี้ค้างชำระของสถานศึกษา รายไตรมาส ประจำปี 2562 ดังนี้
ไตรมาส 1/2562 ให้จัดส่งรายงานโดยด่วน ภายในวันที่ 21 ม.ค. 2562 จัดส่งเอกสาร หรือทางระบบ AMSS++ (แนบไฟล์รายงาน)
หรือทาง e-mail : audit.ntp2@gmail.com หรือ nuan.a.di@gmail.com
ไตรมาส 2/2562 ให้จัดส่งรายงาน ภายในวันที่ 18 เม.ย. 2562
ไตรมาส 3/2562 ให้จัดส่งรายงานภายในวันที่ 18 ก.ค. 2562
ไตรมาส 4/2562 ให้จัดส่งรายงานภายในวันที่ 18 ต.ค. 2562