หน้า 1 จากทั้งหมด 1

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

โพสต์โพสต์แล้ว: พฤหัสฯ. 11 ม.ค. 2018 10:24 am
โดย บุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ขอประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ในสังกัดทราบ หากท่านใดมีความประสงค์ขอย้ายให้ดำเนินการ ดังนี้
๑. ให้ยื่นคำร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณาผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ระหว่างวันที่ ๑๑ -๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
๒. ให้สถานศึกษารวบรวมคำร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณาพร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน/การระบุวิชาเอกที่ต้องการทดแทนตามความต้องการ
จำเป็นของสถานศึกษา ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ภายในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ รายละเอียดดังแนบhttps://sites.google.com/site/pernpt2/prakas/karyaykharachkarkhrulaeabukhlakrthangkarsuksatahaenngkhru-1