รับชม"รายการพุทธเช้าข่าวสพฐ"

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเครือข่ายการ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย

previous arrow
next arrow
Slider

 


 


 

รวมคำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ

 

ที่ เรื่อง คำสั่งหลัก คำสั่งเพิ่มเติม
1 กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี พ.ศ. 47-48 52.47

248.47   300.47   312.47   457.47    205.47   206.48   206.48   207.48  208.48   131.49   209.49   362.49    366.49  393.49

 2 กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี พ.ศ. 49-51  560.49  125.50   313.50   398.50   422.50   602.50   31.51     70.51     308.51   348.51   376.51   427.51   441.51
 3 กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี พ.ศ. 52  66.52  232.52   299.52   353.52
 4  กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี พ.ศ. 53   67.53  403.53   460.53
 5  กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี พ.ศ. 54   223.54  62.55     285.55   341.55   542.55
 6  กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี พ.ศ. 55-56   627.55  68.56     179.56
 7  กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี พ.ศ. 57   10.57  100.57   114.57    369.57   376.57   159.58   179.58
 8  กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี พ.ศ. 58   208.58  340.58   400.58    51.59    254.59
 9  กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี พ.ศ. 59-60   383.59  585.59   75.50      248.60   290.60   355.60   363.60
10 กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี พ.ศ. 61   181.61  221.61   282.61   318.61   363.61
11 กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี พ.ศ. 62   26.62  60.62
       
       

 

 

 

 

 

 

 

 

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreated
Download this file (10.57.pdf)10.57.pdfลว 22 ม.ค. 57588 kB2019-02-08 08:09
Download this file (100.57.pdf)100.57.pdfลว 22 เม.ย. 57128 kB2019-02-08 08:09
Download this file (114.57.pdf)114.57.pdfลว 2 พ.ค. 5795 kB2019-02-08 08:10
Download this file (125.50.pdf)125.50.pdfลว 26 มี.ค. 5021 kB2019-02-08 07:39
Download this file (131.49.pdf)131.49.pdfลว 15 มี.ค. 4983 kB2019-02-08 07:24
Download this file (159.58.pdf)159.58.pdfลว 9 มิ.ย. 58105 kB2019-02-08 08:11
Download this file (179.56.pdf)179.56.pdfลว 27 พ.ค. 56357 kB2019-02-08 08:04
Download this file (179.58.pdf)179.58.pdfลว 22 มิ.ย. 58171 kB2019-02-08 08:11
Download this file (181.61.pdf)181.61.pdfลว 20 มิ.ย. 611300 kB2019-02-08 08:25
Download this file (205.48.pdf)205.48.pdfลว 31 พ.ค. 4822 kB2019-02-08 07:21
Download this file (206.48.pdf)206.48.pdfลว 31 พ.ค. 4820 kB2019-02-08 07:23
Download this file (207.48.pdf)207.48.pdfลว 31 พ.ค. 4824 kB2019-02-08 07:23
Download this file (208.48.pdf)208.48.pdfลว 31 พ.ค. 4844 kB2019-02-08 07:23
Download this file (208.58.pdf)208.58.pdfลว 2 ก.ค. 584904 kB2019-02-08 08:16
Download this file (209.49.pdf)209.49.pdfลว 26 เม.ย. 4926 kB2019-02-08 07:37
Download this file (220.56.pdf)220.56.pdfลว 22 มิ.ย. 56347 kB2019-02-08 08:07
Download this file (221.61.pdf)221.61.pdfลว 30 ก.ค. 61474 kB2019-02-08 08:25
Download this file (223.54.pdf)223.54.pdfลว 13 มิ.ย. 54430 kB2019-02-08 07:58
Download this file (232.52.pdf)232.52.pdfลว 5 มิ.ย. 5231 kB2019-02-08 07:45
Download this file (248.47.pdf)248.47.pdfลว 30 มี.ค. 4734 kB2019-02-08 07:18
Download this file (248.60.pdf)248.60.pdfลว 25 ก.ค. 60234 kB2019-02-08 08:23
Download this file (25.56.pdf)25.56.pdfลว 25 ม.ค. 5644 kB2019-02-08 08:07
Download this file (254.59.pdf)254.59.pdfลว 20 เม.ย. 59229 kB2019-02-08 08:19
Download this file (26.62.pdf)26.62.pdfลว 31 ม.ค. 622417 kB2019-02-08 08:27
Download this file (282.61.pdf)282.61.pdfลว 21 ก.ย. 61128 kB2019-02-08 08:25
Download this file (285.55.pdf)285.55.pdfลว 25 เม.ย. 55148 kB2019-02-08 08:01
Download this file (290.60.pdf)290.60.pdfลว 11 ก.ย. 60208 kB2019-02-08 08:23
Download this file (299.52.pdf)299.52.pdfลว 30 มิ.ย. 5243 kB2019-02-08 07:45
Download this file (300.47.pdf)300.47.pdfลว 30 เม.ย. 4722 kB2019-02-08 07:19
Download this file (308.51.pdf)308.51.pdfลว 14 พ.ค. 51108 kB2019-02-08 07:42
Download this file (31.51.pdf)31.51.pdfลว 30 ม.ค. 5123 kB2019-02-08 07:41
Download this file (312.47.pdf)312.47.pdfลว 10 พ.ค. 4718 kB2019-02-08 07:19
Download this file (313.50.pdf)313.50.pdfลว 6 ก.ค. 50104 kB2019-02-08 07:39
Download this file (318.61.pdf)318.61.pdfลว 16 ค.ค. 61409 kB2019-02-08 08:25
Download this file (340.58.pdf)340.58.pdfลว 6 ต.ค. 58163 kB2019-02-08 08:18
Download this file (341.55.pdf)341.55.pdfลว 1 มิ.ย. 5531 kB2019-02-08 08:01
Download this file (353.52.pdf)353.52.pdfลว 22 ก.ค. 5235 kB2019-02-08 07:46
Download this file (355.60.pdf)355.60.pdfลว 15 พ.ย. 60217 kB2019-02-08 08:23
Download this file (362.49.pdf)362.49.pdfลว 8 ส.ค. 49109 kB2019-02-08 07:24
Download this file (363.60.pdf)363.60.pdfลว 27 พ.ย. 60259 kB2019-02-08 08:23
Download this file (363.61.pdf)363.61.pdfลว 19 พ.ย. 61179 kB2019-02-08 08:26
Download this file (366.49.pdf)366.49.pdfลว 10 ส.ค. 4928 kB2019-02-08 07:25
Download this file (369.57.pdf)369.57.pdfลว 11 ธ.ค. 57115 kB2019-02-08 08:10
Download this file (376.51.pdf)376.51.pdfลว 23 มื.ย. 5149 kB2019-02-08 07:43
Download this file (376.57.pdf)376.57.pdfลว 17 ธ.ค. 5781 kB2019-02-08 08:10
Download this file (383.59.pdf)383.59.pdfลว 22 ก.ค. 591517 kB2019-02-08 08:22
Download this file (393.49.pdf)393.49.pdfลว 24 ส.ค. 4933 kB2019-02-08 07:25
Download this file (398.50.pdf)398.50.pdfลว 22 ส.ค. 5039 kB2019-02-08 07:40
Download this file (400.58.pdf)400.58.pdfลว 11 พ.ย. 58116 kB2019-02-08 08:18
Download this file (403.53.pdf)403.53.pdfลว 8 ก.ค. 53135 kB2019-02-08 07:57
Download this file (422.50.pdf)422.50.pdfลว 6 ก.ย. 5040 kB2019-02-08 07:40
Download this file (427.51.pdf)427.51.pdfลว 8 ก.ค. 5140 kB2019-02-08 07:43
Download this file (441.51.pdf)441.51.pdfลว 21 ก.ค. 5196 kB2019-02-08 07:44
Download this file (457.47.pdf)457.47.pdfลว 13 ส.ค. 4747 kB2019-02-08 07:20
Download this file (460.53.pdf)460.53.pdfลว 11 ส.ค. 53138 kB2019-02-08 07:57
Download this file (51.59.pdf)51.59.pdfลว 12 ก.พ. 59263 kB2019-02-08 08:19
Download this file (52 .47.pdf)52 .47.pdfลว 20 ก.พ. 471553 kB2019-02-08 07:15
Download this file (542.55.pdf)542.55.pdfลว 27 ก.ย. 55444 kB2019-02-08 08:01
Download this file (560.49.pdf)560.49.pdfลว 29 ธ.ค. 491200 kB2019-02-08 07:39
Download this file (585.59.pdf)585.59.pdfลว 1 ธ.ค. 59208 kB2019-02-08 08:22
Download this file (60.62.pdf)60.62ลว 18 มี.ค. 62137 kB2019-03-19 03:32
Download this file (602.50.pdf)602.50.pdfลว 3 พ.ย. 50401 kB2019-02-08 07:41
Download this file (62.55.pdf)62.55.pdfลว 9 ก.พ. 55228 kB2019-02-08 08:00
Download this file (627.55.pdf)627.55.pdfลว 13 พ.ย. 55358 kB2019-02-08 08:03
Download this file (66.52pdf.pdf)66.52pdf.pdfลว 16 ก.พ. 52557 kB2019-02-08 07:45
Download this file (67.53.pdf)67.53.pdfลว 25 ม.ค. 53630 kB2019-02-08 07:57
Download this file (68.56.pdf)68.56.pdfลว 20 ก.พ. 56288 kB2019-02-08 08:04
Download this file (70.51.pdf)70.51.pdfลว 28 ก.พ. 5170 kB2019-02-08 07:42
Download this file (75.60.pdf)75.60.pdfลว 24 ก.พ. 60255 kB2019-02-08 08:22

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

โทร. 034-331123, 034-332429 

034-333215  โทรสาร. 034-332829  

ติดต่อผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ areanpt2@gmail.com 

 

004475
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
184
174
826
2669
3130
1116
4475

Your IP: 54.198.92.22
2019-03-21 10:40

Please publish modules in offcanvas position.