รับชม"รายการพุทธเช้าข่าวสพฐ"

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเครือข่ายการ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย

previous arrow
next arrow
Slider

 


 


 

รวมคำสั่งมอบอำนาจให้ปฎิบัติราชการแทน

 

ที่                เรื่อง คำสั่งที่ หมายเหตุ
1 กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการ (เพิ่มเติม) 277.47 รอง ผอ.สพท. และ ผช.
2 กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการ (เพิ่มเติม) 383.47 รอง ผอ.สพท. และ ผช. 
3 กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการ (เพิ่มเติม) 556.47 รอง ผอ.สพท. และ ผช. 
4 กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการ ผช.ผอ.สพท. 651.47 ผช.ผอ.สพท.
5 กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการ (เพิ่มเติม) 6.48 รอง ผอ.สพท.
6 กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการ (เพิ่มเติม)  465.49 รอง ผอ.สพท.
7 กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการ (เพิ่มเติม)  535.49 รอง ผอ.สพท.
8 กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการ  251.50 รอง ผอ.สพท. 11 ท่าน
9 กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ รอง ผอ.สพท. และ รก.ผอ.สพท. 489.50 รอง ผอ.สพท. 11 ท่าน
10 มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน 653.50 รอง ผอ.สพท. 13 ท่าน
11 มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน 400.51  รอง ผอ.สพท. 13 ท่าน 
12 มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน 193.52  รอง ผอ.สพท. 13 ท่าน 
13 มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน  234.52  รอง ผอ.สพท. 13 ท่าน 
14 มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน (เพิ่มเติม) 437.52  รอง ผอ.สพท. 3 ท่าน 
15 มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน 223.53  รอง ผอ.สพท. 11 ท่าน 
16 มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน 44.54  รอง ผอ.สพท. 8 ท่าน 
17 มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน 414.54  รอง ผอ.สพท. 3 ท่าน 
18 มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน 568.55  รอง ผอ.สพท. 6 ท่าน 
19 มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน 586.55  รอง ผอ.สพท. 5 ท่าน 
20 มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน (กรณีไปศึกษาดูงานต่างประเทศ) 178.56  นายจิระชัย  ทีคำ
21 มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน 475.56  รอง ผอ.สพท. 4 ท่าน 
22 มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน 301.57  รอง ผอ.สพท. 3 ท่าน 
23 มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน 164.59  รอง ผอ.สพท. 4 ท่าน 
24 มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน 319.60  รอง ผอ.สพท. 3 ท่าน 
25 มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน 124.61  รอง ผอ.สพท. 2 ท่าน 
26 มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน 220.61  รอง ผอ.สพท. 2 ท่าน 
27      
28      
29      
       
Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreated
Download this file (ปฎิบัติราชการแทน 124.61.pdf)ปฎิบัติราชการแทน 124.61.pdfลว 8 พ.ค. 61151 kB2019-02-07 08:48
Download this file (ปฎิบัติราชการแทน 319.60.pdf)ปฎิบัติราชการแทน 319.60.pdfลว 11 ต.ค.6070 kB2019-02-07 08:48
Download this file (ปฏิบัติราชการแทน 164.59.pdf)ปฏิบัติราชการแทน 164.59.pdfลว 31 มี.ค. 5977 kB2019-02-07 08:48
Download this file (ปฏิบัติราชการแทน 178.56.pdf)ปฏิบัติราชการแทน 178.56.pdfลว 29 พ.ค. 5618 kB2019-02-07 08:47
Download this file (ปฏิบัติราชการแทน 193.52.pdf)ปฏิบัติราชการแทน 193.52.pdfลว 13 พ.ค. 5268 kB2019-02-07 08:35
Download this file (ปฏิบัติราชการแทน 220.61.pdf)ปฏิบัติราชการแทน 220.61.pdfลว 26 ก.ค. 61172 kB2019-02-07 08:49
Download this file (ปฏิบัติราชการแทน 234.52.pdf)ปฏิบัติราชการแทน 234.52.pdfลว 5 มิ.ย. 52171 kB2019-02-07 08:35
Download this file (ปฏิบัติราชการแทน 251.50.pdf)ปฏิบัติราชการแทน 251.50.pdfลว 6 มิ.ย. 5068 kB2019-02-07 08:33
Download this file (ปฏิบัติราชการแทน 277.47.pdf)ปฏิบัติราชการแทน 277.47.pdfลว 20 เม.ย. 47121 kB2019-02-07 08:16
Download this file (ปฏิบัติราชการแทน 301.57.pdf)ปฏิบัติราชการแทน 301.57.pdfลว 8 ต.ค. 5751 kB2019-02-07 08:47
Download this file (ปฏิบัติราชการแทน 383.47.pdf)ปฏิบัติราชการแทน 383.47.pdfลว 30 มิ.ย. 4745 kB2019-02-07 08:22
Download this file (ปฏิบัติราชการแทน 400.51.pdf)ปฏิบัติราชการแทน 400.51.pdfลว 26 มิ.ย.5163 kB2019-02-07 08:35
Download this file (ปฏิบัติราชการแทน 414.54.pdf)ปฏิบัติราชการแทน 414.54.pdfลว 12 ต.ค. 5436 kB2019-02-07 08:45
Download this file (ปฏิบัติราชการแทน 437.52.pdf)ปฏิบัติราชการแทน 437.52.pdfลว 4 ก.ย. 5231 kB2019-02-07 08:36
Download this file (ปฏิบัติราชการแทน 465.49.pdf)ปฏิบัติราชการแทน 465.49.pdfลว 11 ต.ค. 4956 kB2019-02-07 08:31
Download this file (ปฏิบัติราชการแทน 475.56.pdf)ปฏิบัติราชการแทน 475.56.pdfลว 19 ธ.ค. 5653 kB2019-02-07 08:47
Download this file (ปฏิบัติราชการแทน 489.50.pdf)ปฏิบัติราชการแทน 489.50.pdfลว 11 ต.ค. 50115 kB2019-02-07 08:34
Download this file (ปฏิบัติราชการแทน 535.49.pdf)ปฏิบัติราชการแทน 535.49.pdfลว 19 ธ.ค. 4950 kB2019-02-07 08:32
Download this file (ปฏิบัติราชการแทน 556.47.pdf)ปฏิบัติราชการแทน 556.47.pdfลว 15 ต.ค. 4748 kB2019-02-07 08:29
Download this file (ปฏิบัติราชการแทน 568.55.pdf)ปฏิบัติราชการแทน 568.55.pdfลว 15 ต.ค. 55470 kB2019-02-07 08:45
Download this file (ปฏิบัติราชการแทน 586.55.pdf)ปฏิบัติราชการแทน 586.55.pdfลว 26 ต.ค. 5549 kB2019-02-07 08:46
Download this file (ปฏิบัติราชการแทน 6.48.pdf)ปฏิบัติราชการแทน 6.48.pdfลว 7 ม.ค. 4835 kB2019-02-07 08:30
Download this file (ปฏิบัติราชการแทน 651.47.pdf)ปฏิบัติราชการแทน 651.47.pdfลว 15 ธ.ค. 4741 kB2019-02-07 08:30
Download this file (ปฏิบัติราชการแทน 653.50.pdf)ปฏิบัติราชการแทน 653.50.pdfลว 26 ธ.ค. 5053 kB2019-02-07 08:34
Download this file (ปฏิบัติราชการแทน 77.54.pdf)ปฏิบัติราชการแทน 77.54.pdfลว 1 ม.ค. 5488 kB2019-02-07 08:44

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

โทร. 034-331123, 034-332429 

034-333215  โทรสาร. 034-332829  

ติดต่อผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ areanpt2@gmail.com 

 

004473
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
182
174
824
2669
3128
1116
4473

Your IP: 54.198.92.22
2019-03-21 10:40

Please publish modules in offcanvas position.