ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดละมุด จังหวัดนครปฐม

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ เวลา 13.00 น.  ดร.สมหมาย  เทียนสมใจ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดละมุด จังหวัดนครปฐม ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  โดยมี  นางคนึงนิตย์ โพธิ์ทองนาค  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดละมุด ร่วมตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนวัดละมุด เยี่ยมชมรอบๆโรงเรียนวัดละมุดเเละบุคลากรครูที่โรงเรียนวัดละมุด (ชมภาพเพิ่มเติม)