ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านลานแหลม (สรนุวัตรราษฎร์อุทิศ) จังหวัดนครปฐม

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ เวลา 11.00 น.  ดร.สมหมาย  เทียนสมใจ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านลานแหลม (สรนุวัตรราษฎร์อุทิศ) จังหวัดนครปฐม ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  โดยมี นางอัญชลี เมฆะสุวรรณโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลานแหลม ร่วมตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนบ้านลานแหลม เยี่ยมชมรอบๆโรงเรียนบ้านลานเเหลมเเละบุคลากรครูที่โรงเรียนบ้านลานแหลม (ชมภาพเพิ่มเติม)