ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหอมเกร็ด(เฉลิมราษฎร์นครยอดบำรุง)

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ เวลา 10.30 น.  ดร.สมหมาย  เทียนสมใจ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหอมเกร็ด (เฉลิมราษฎร์นครยอดบำรุง) อำเภอ สามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมี ผอ.เจน เกิดโพชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหอมเกร็ด ร่วมตรวจเยี่ยมและทดสอบการอ่านออกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนบ้านหอมเกร็ด ได้พูดคุยกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาเเละบุคลากรครูที่โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด (ชมภาพเพิ่มเติม)