การประชุมรับทราบสถานการณ์ข้อมูลข่าวสาร /ช่องทางรับข้อมูลข่าวสารเเละเเนวทางการเฝ้าระวังป้องกันโรคกรณีเกิดโรคปอดอักเสบรุนแรงจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่

วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพิมานปฐม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  เข้าร่วมการประชุมรับทราบสถานการณ์ ข้อมูลข่าวสาร ช่องทางรับข้อมูลข่าวสาร เเละแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันโรค กรณีเกิดโรคปอดอักเสบรุนเเรงจากเชื้อไวรัส (Viral pneumonia)  ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่  ในประเทศจีนเเละแพร่ขยายเข้าสู่ประเทศไทย โดยเด็กจะเป็นผู้รับเชื้อได้ง่าย เพื่อเป็นการป้องกันการเเพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุุ์ใหม่ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งเตือนผ่านสื่อให้เฝ้าระวังและติดตามการเเพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (ชมภาพเพิ่มเติม)