การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศึกษาภายใน สพป.นครปฐม เขต 2

วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ดร. สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมบริหารจัดการศึกษาภายใน สพป.นครปฐม เขต 2 โดยมีผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม เเละบุคลากรที่เกี่ยวข้อง พร้อมนี้ซึ่งก่อนการประชุมได้กล่าวต้อนรับ นาย อธฺิวัชร วงศ์เจริญ ซึ่งได้มาทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สพป.นครปฐมเขต 2 ณ ห้องประชุมชลนที สพป.นครปฐม เขต 2 ชมภาพเพิ่มเติม