ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET

วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563   ดร.สมหมาย    เทียนสมใจ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์, โรงเรียนวัดไทร, โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว  ขอบคุณศูนย์สอบ ประธานสนามสอบ คณะกรรมการคุมสอบ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี ชมภาพเพิ่มเติม