ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
Slider

 

ผู้บริหารสำนักงาน

การประชุม ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 5/2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

วันที่  28  พฤศจิกายน  2562  เวลา  13.30  น. ดร.สมหมาย  เทียนสมใจ  ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2   นายธีระพงษ์  ศรีโพธิ์  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  และคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  ร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา     ครั้งที่ 5/2562  ณ  ห้องประชุมชลนที  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2           เพื่อรับทราบผลการประเมินภายนอก รอบ 4  การดำเนินการเตรียมการทบทวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน       RT NT O-NET  โดยใช้เครือข่ายชุมชนวิชาชีพ รับทราบผลการรายงานการติดตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ประเด็นปัญหาจากการนิเทศรวมทั้งขอความเห็นชอบกรอบวางแผนพัฒนา RT NT  การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในปีงบประมาณ 2563  กรอบการจัดทำรายงานผลการประชุมก.ต.ป.น.  ปี พ.ศ. 2562     และการนิเทศบูรณาการโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย  พร้อมทั้งได้สรุปสภาพปัญหาและหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน ชมภาพเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

โทร. 034-331123 โทรสาร. 034-332829

ติดต่อผู้ดูแลระบบ :(กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล)

โทร. 034-331123, 793 ,ต่อ 110

326164
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
966
588
1554
318626
966
24254
326164

Your IP: 18.207.254.88
2020-06-01 23:25