กิจกรรมทำความสะอาด

วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2562  ดร.สมหมาย  เทียนสมใจ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  นำคณะข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เพื่อเป็นการน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ในวันที่ 23 ตุลาคม 2562  ณ  บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 (ชมภาพเพิ่มเติม)