การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2562

วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธานการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้อำนวยการสถานศึกษาเกี่ยวกับ "ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน"  ตามนโยบายของ รมต.กระทรวงศึกษาธิการ   สพฐ. และนโยบายของ สพป.นครปฐม เขต 2   ทั้งนี้ ก่อนดำเนินการประชุมฯ ท่านประธานและผู้เข้าประชุมทุกท่าน ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ธีระพงษ์  ศรีโพธิ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ได้รับมอบหมายให้เป็น "ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม" (ชมภาพเพิ่มเติม)