โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพลูกจ้างประจำ สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562  ดร.สมหมาย  เทียนสมใจ   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพลูกจ้างประจำ

สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2  ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม  (ชมภาพเพิ่มเติม)