ประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 และคณะกรรมการประเมิน ได้ออกประเมินฯ  นางสาวนิตยนันท์ อัครวรรณโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน     วัดสว่างอารมณ์ เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ สายงานบริหารสถานศึกษา