ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
Slider

นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

สพป.นครปฐม เขต 2  โดย ดร.สมหมาย เทียนสมใจ และคณะให้เกียรติกล่าวต้อนรับ ดร.กมลมาลย์  ไชยศิริธัญญา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณทิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา มานิเทศนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เข้ารับการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหาร    การศึกษา จำนวน 5 ราย  ภาคเรียนที่ 1/2562  เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง  ระหว่างวันที่ 9 – 17 กันยายน 2562 เมื่อฝึกปฏิบัติการวิชาชีพเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้ให้นักศึกษานำเสนอผลการ  ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ และได้บรรยายสรุปภาพรวมการบริหารจัดการของสพป.นครปฐม เขต 2 (ชมภาพเพิ่มเติม)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

โทร. 034-331123 โทรสาร. 034-332829

ติดต่อผู้ดูแลระบบ :(กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล)

โทร. 034-331123, 793 ,ต่อ 110

140110
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
217
667
2220
127484
24669
26900
140110

Your IP: 18.207.134.98
2019-10-23 06:34