ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดประสบการณ์ผู้บริหารสถานศึกษาใหม่

วันศุกร์ที  19  กรกฎาคม  2562  นายสมหมาย  เทียนสมใจ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  และคณะผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่  จำนวน  19 คน  เดินทางไปศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดประสบการณ์สู่ความสำเร็จการบริหารจัดการศึกษาในการปฏิบัติงานหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  ณ  โรงเรียนบ้านพาดหมอน  สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2  และโรงเรียนบ้านดอนไก่ดี  สังกัด สพป.สมุทรสาคร  (รูปภาพศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านดอนไก่ดี)  (รูปภาพศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านพาดหมอน)