การอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562  สพป.นครปฐม เขต 2 โดยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการจัดอบรมการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ระหว่างวันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2562  ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครปฐม โดย นายประชา  วุฒิวัฒนานุกูล  รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด  ภาพ 14 มิ.ย. 62  ภาพ 15 มิ.ย. 62