กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต สพป.นครปฐม เขต 2

     วันที่  14  พฤษภาคม  2562  เวลา  08.30  น.  ณ  ห้องบุนนาค  โรงแรมเวล  อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม  นายสมหมาย  เทียนสมใจ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ประถมศึกษานครปฐม เขต 2   นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  สวดมนต์  และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริตตามแนวทางเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  และดำเนินการ  ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาเป็นลำดับต่อไป  ชมภาพเพิ่มเติม