่งานวันสงกรานต์ ปี 2562

วันที่ 10 เมษายน 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จัดงานวันสงกรานต์ไหว้พระ รดน้ำ ดำหัว ขอพรผู้ใหญ่  วัฒนธรรมขององค์กรเรา รัตนากร พงษ์สุธีถาวร สุวรรณีย์ อินทร์แก้ว : ภาพ พรนิภา สวัสดิ์พึ่ง : ข่าว

https://photos.app.goo.gl/mKwaLmaTxMWBfpWD9