ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
previous arrow
next arrow
Slider

ผู้บริหารสำนัก

Up

มุมดาวน์โหลด

แบบฟอร์มขออณุญาตใช้รถยนต์ราชการ
นครปฐม ปฐมนคร แห่งความจงรักภักดี
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
หน้างบใบสวัวดิการค่าศึกษาบุตร/ค่ารักษาพยาบาล
แบบฟอร์มขออนุญาตจไปต่างประเทศ
เอกสารอ้างอิงบันทึกข้อมูลภาครัฐ
ใบขออนุญาตนำรถยนต์ส่วนกลางไปจัดเก็บนอกหน่วยงาน / บันทึกการใช้และการนำส่งคืนรถยนต์ส่วนกลาง
ใบขออนุญาตถ่ายเอกสาร
ใบสำคัญรับเงิน
แบบสัญญายืมเงิน
คำขอหนังสือรับรองการมัสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึการบุตร
แบบฟอร์มคำขอทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
แบบฟอร์มการให้บริการเกี่ยวกับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แบบสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว(โครงการคืนครูฯ)
แบบฟอร์มค่าเช่าบ้าน
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
แบบฟอร์มยกเลิกวันลา
 
 
Powered by Phoca Download

 

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

โทร. 034-331123 โทรสาร. 034-332829

ติดต่อผู้ดูแลระบบ :(กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล)

โทร. 034-331123, 793 ,ต่อ 110

275600
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
62
667
729
267910
26162
24792
275600

Your IP: 3.235.74.184
2020-03-30 01:00