การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นบาน (กรณีปกติ) พ.ศ.2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น แจ้งประชาสัมพันธ์การยื่นคำร้องขอย้าย ประจำปี พ.ศ.2563 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ทราบโดยทั่วกัน หากมีผู้ประสงค์ขอย้ายให้ส่งคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ถึง สพป.นครปฐม เขต 2 ภายในวันที่ 28 มกราคม 2563 (สำเนาคำร้องขอย้ายและเอกสารประกอบฯ ให้ สพป.นครปฐม เขต 2 จำนวน 1 ชุด ด้วย) รายละเอียดดังนี้

ลำดับที่ เขตพื้นที่ เอกสารที่ต้องส่ง หมายเหตุ
คำร้องขอย้ายฯ เอกสารประกอบฯ
1 สพป.กรุงเทพมหานคร      
2 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 2 ชุด 2 ชุด   
3 สพป.สมุทรปราการ เขต 2      
4 สพป.นนทบุรี เขต 1      
5 สพป.นนทบุรี เขต 2 3 ชุด   3 ชุด  ส่งถึง สพป.นนทบุรี เขต 2 ภายใน 31 มกราคม 2563
6 สพป.ปทุมธานี เขต 1 ไม่ระบุ  ไม่ระบุ  
7 สพป.ปทุมธานี เขต 2 ไม่ระบุ  ไม่ระบุ   
8 สพป.พระนครศรีอยุธนา เขต 1      
9 สพป.พระนครศรีอยุธนา เขต 2      
10 สพป.อ่างทอง      
11 สพป.ลพบุรี เขต 1 1 ชุด  1 เล่ม   ประกาศตำแหน่งว่างเพิ่มเติม
12 สพป.ลพบุรี เขต 2 2 ชุด 3 เล่ม   ไม่อนุญาตให้บันทึกเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงรายการใดๆทุกกรณี
13 สพป.สิงห์บุรี      
14 สพป.ชัยนาท 3 ชุด 3 ชุด   
15 สพป.สระบุรี เขต 1      
16 สพป.สระบุรี เขต 2 1 ชุด  1 ชุด   
17 สพป.ชลบุรี เขต 1 3 ชุด  3 ชุด   
18 สพป.ชลบุรี เขต 2 1 ชุด  3 เล่ม  
19 สพป.ชลบุรี เขต 3 1 ชุด  1 ชุด  
20 สพป.ระยอง เขต 1      
21 สพป.ระยอง เขต 2      
22 สพป.จันทบุรี เขต 1      
23 สพป.จันทบุรี เขต 2  ไม่ระบุ  ไม่ระบุ  
24 สพป.ตราด      
25 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 2 ชุด  2 ชุด   
26 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 1 ชุด  3 ชุด   
27 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 3 ชุด  3 ชุด   
28 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 1 ชุด 10 ชุด   
29 สพป.นครนายก 4 ชุด 4 ชุด   
30 สพป.สระแก้ว เขต 1      
31 สพป.สระแก้ว เขต 2      
32 สพป.นครราชสีมา เขต 1 2 ชุด  3 เล่ม   
33 สพป.นครราชสีมา เขต 2      
34 สพป.นครราชสีมา เขต 3 2 ชุด 5 เล่ม ส่งถึง สพป.นครราชสีมา เขต 3 ภายใน 31 มกราคม 2563
35 สพป.นครราชสีมา เขต 4 1 ชุด  1 เล่ม  
36 สพป.นครราชสีมา เขต 5      
37 สพป.นครราชสีมา เขต 6      
38 สพป.นครราชสีมา เขต 7      
39 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1      
40 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2      
41 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3      
42 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4      
43 สพป.สุรินทร์ เขต 1      
44 สพป.สุรินทร์ เขต 2      
45 สพป.สุรินทร์ เขต 3      
46 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 2 ชุด  2 ชุด   
47 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2      
48 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3      
49 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4      
50 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 4 ชุด  4 เล่ม   ประกาศตำแหน่งว่างเพิ่มเติม
51 สพป.อุบลราชธานี เขต 2      
52 สพป.อุบลราชธานี เขต 3      
53 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 3 ชุด  3 ชุด   
54 สพป.อุบลราชธานี เขต 5      
55 สพป.ยโสธร เขต 1      
56 สพป.ยโสธร เขต 2      
57 สพป.ชัยภูมิ เขต 1      
58 สพป.ชัยภูมิ เขต 2      
59 สพป.ชัยภูมิ เขต 3      
60 สพป.อำนาจเจริญ ไม่ระบุ  ไม่ระบุ   
61 สพป.บึงกาฬ      
62 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ไม่ระบุ  ไม่ระบุ   ส่งถึง สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ภายใน 31 มกราคม 2563
63 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2      
64 สพป.ขอนแก่น เขต 1      
65 สพป.ขอนแก่น เขต 2 1 ชุด  1 ชุด   
66 สพป.ขอนแก่น เขต 3      
67 สพป.ขอนแก่น เขต 4      
68 สพป.ขอนแก่น เขต 5 ไม่ระบุ ไม่ระบุ   
69 สพป.อุดรธานี เขต 1 1 ชุด  3 เล่ม   
70 สพป.อุดรธานี เขต 2 ไม่ระบุ  ไม่ระบุ   มีแก้ไขเพิ่มเติม
71 สพป.อุดรธานี เขต 3 1 ชุด  2 เล่ม   ประกาศตำแหน่งว่างเพิ่มเติม
72 สพป.อุดรธานี เขต 4      
73 สพป.เลย เขต 1  ไม่ระบุ ไม่ระบุ   
74 สพป.เลย เขต 2      
75 สพป.เลย เขต 3 ไม่ระบุ ไม่ระบุ   
76 สพป.หนองคาย เขต 1 ไม่ระบุ  ไม่ระบุ  
77 สพป.หนองคาย เขต 2 ไม่ระบุ  ไม่ระบุ   
78 สพป.มหาสารคาม เขต 1 2 ชุด  2 เล่ม   
79 สพป.มหาสารคาม เขต 2 2 ชุด  2 ชุด   
80 สพป.มหาสารคาม เขต 3 2 ชุด  2 ชุด  
81 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1      
82 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2      
83 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 2 ชุด  2 ชุด   
84 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 1 ชุด  1 ชุด   
85 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 1 ชุด 3 เล่ม   
86 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3      
87 สพป.สกลนคร เขต 1 3 ชุด  3 เล่ม   
88 สพป.สกลนคร เขต 2      
89 สพป.สกลนคร เขต 3      
90 สพป.นครพนม เขต 1      
91 สพป.นครพนม เขต 2      
92 สพป.มุกดาหาร      
93 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 1 ชุด 1 ชุด  
94 สพป.เชียงใหม่ เขต 2      
95 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 3 ชุด  3 ชุด   ระหว่าง 8 - 28 มกราคม 2563
96 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ไม่ระบุ ไม่ระบุ   
97 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ไม่ระบุ  ไม่ระบุ   
98 สพป.เชียงใหม่ เขต 6      
99 สพป.ลำพูน เขต 1 2 ชุด  2 ชุด   ไม่อนุญาตให้เพิ่มเติมข้อมูลหรือเอกสารใดๆ
100 สพป.ลำพูน เขต 2      
101 สพป.ลำปาง เขต 1 2 ชุด  2 ชุด  ส่งถึง สพป.ลำปาง เขต 1 ภายใน 31 มกราคม 2563
ประกาศตำแหน่งว่างเพิ่มเติม
102 สพป.ลำปาง เขต 2      
103 สพป.ลำปาง เขต 3      
104 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 5 ชุด  5 ชุด   
105 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2      
106 สพป.แพร่ เขต 1 1 ชุด 1 ชุด  
107 สพป.แพร่ เขต 2 1 ชุด  1 ชุด   มีแก้ไขเพิ่มเติม
108 สพป.น่าน เขต 1 ไม่ระบุ ไม่ระบุ  
109 สพป.น่าน เขต 2      
110 สพป.พะเยา เขต 1 ไม่ระบุ  ไม่ระบุ   
111 สพป.พะเยา เขต 2 ไม่ระบุ  ไม่ระบุ  
112 สพป.เชียงราย เขต 1      
113 สพป.เชียงราย เขต 2  1 ชุด 1 ชุด   
114 สพป.เชียงราย เขต 3 ไม่ระบุ  ไม่ระบุ   
115 สพป.เชียงราย เขต 4 1 ชุด  1 ชุด   
116 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 1 ชุด 1 ชุด   มีแก้ไขเพิ่มเติม
117 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2      
118 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 1 ชุด  1 ชุด   
119 สพป.นครสวรรค์ เขต 2      
120 สพป.นครสวรรค์ เขต 3      
121 สพป.อุทัยธานี เขต 1 5 ชุด  5 ชุด   
122 สพป.อุทัยธานี เขต 2      
123 สพป.กำแพงเพชร เขต 1      
124 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 1 ชุด  1 ชุด   ส่งถึง สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ภายใน 31 มกราคม 2563
125 สพป.ตาก เขต 1      
126 สพป.ตาก เขต 2 ไม่ระบุ  ไม่ระบุ   
127 สพป.สุโขทัย เขต 1 ไม่ระบุ  ไม่ระบุ   
128 สพป.สุโขทัย เขต 2 2 ชุด  2 ชุด   
129 สพป.พิษณุโลก เขต 1 1 ชุด  1 ชุด   
130 สพป.พิษณุโลก เขต 2 1 ชุด  1 ชุด   
131 สพป.พิษณุโลก เขต 3  2 ชุด 2 ชุด   ส่งถึง สพป.พิษณุโลก เขต 3 ภายใน 31 มกราคม 2563
132 สพป.พิจิตร เขต 1      
133 สพป.พิจิตร เขต 2      
134 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1      
135 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ไม่ระบุ  ไม่ระบุ   
136 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3      
137 สพป.ราชบุรี เขต 1 ไม่ระบุ  ไม่ระบุ   
138 สพป.ราชบุรี เขต 2 1 ชุด  1 ชุด   
139 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 2 ชุด 2 ชุด  
140 สพป.กาญจนบุรี เขต 2      
141 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 5 ชุด  5 ชุด  ประกาศตำแหน่งว่างเพิ่มเติม
142 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 3 ชุด  3 ชุด   
143 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1      
144 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 3 ชุด  3 ชุด   
145 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 3 ชุด 3 ชุด   
146 สพป.นครปฐม เขต 1      
147 สพป.นครปฐม เขต 2 1 ชุด 1 ชุด  
148 สพป.สมุทรสาคร 1 ชุด  4 ชุด   
149 สพป.สมุทรสงคราม 1 ชุด  1 ชุด   
150 สพป.เพชรบุรี เขต 1      
151 สพป.เพชรบุรี เขต 2 2 ชุด  2 ชุด   
152 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ไม่ระบุ  ไม่ระบุ   
153 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1 ชุด 1 ชุด  
154 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 2 ชุด  2 ชุด   
155 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2      
156 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ไม่ระบุ  ไม่ระบุ   
157 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 2 ชุด  2 ชุด   
158 สพป.กระบี่      
159 สพป.พังงา  2 ชุด 2 ชุด   
160 สพป.ภูเก็ต 2 ชุด  5 ชุด   
161 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1      
162 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2      
163 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3      
164 สพป.ระนอง      
165 สพป.ชุมพร เขต 1 2 ชุด  3 ชุด   มีแก้ไขเพิ่มเติม
166 สพป.ชุมพร เขต 2      
167 สพป.สงขลา เขต 1      
168 สพป.สงขลา เขต 2      
169 สพป.สงขลา เขต 3 1 ชุด 1 ชุด   
170 สพป.สตูล 4 ชุด  4 ชุด   ใช้วิธีการเย็บมุม
171 สพป.ตรัง เขต 1 1 ชุด  2 เล่ม   
172 สพป.ตรัง เขต 2 1 ชุด  7 เล่ม  
173 สพป.พัทลุง เขต 1 1 ชุด  1 ชุด   
174 สพป.พัทลุง เขต 2      
175 สพป.ปัตตานี เขต 1 ไม่ระบุ  ไม่ระบุ   
176 สพป.ปัตตานี เขต 2      
177 สพป.ปัตตานี เขต 3 ไม่ระบุ  ไม่ระบุ   
178 สพป.ยะลา เขต 1      
179 สพป.ยะลา เขต 2      
180 สพป.ยะลา เขต 3      
181 สพป.นราธิวาส เขต 1      
182 สพป.นราธิวาส เขต 2      
183 สพป.นราธิวาส เขต 3  -  -  มีแก้ไขเพิ่มเติม
184 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ      
185 สพม.เขต 1(กทม.) 2 ชุด  7 เล่ม   
186 สพม.เขต 2(กทม.)      
187 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)      
188 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 3 ชุด  3 ชุด   ส่งถึง สพม.4 ภายใน 6 กุมภาพันธ์ 2563
189 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง)      
190 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ)      
191 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว)      
192 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี)      
193 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)      
194 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 2 ชุด  5 เล่ม  ประกาศตำแหน่งว่างเพิ่มเติม
195 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) ไม่ระบุ  ไม่ระบุ ส่งถึง สพม.11 ภายใน 31 มกราคม 2563
196 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)  2 ชุด 2 ชุด   
197 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)      
198 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง)      
199 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) - - จังหวัดเดียว 2 ชุด หลายจังหวัดเพิ่มอีก 1 ชุด (ประกาศตำแหน่งว่างเพิ่มเติม)
200 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล)      
201 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด)      
202 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 2 ชุด  2 เล่ม   
203 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) ไม่ระบุ  ไม่ระบุ   
204 สพม.เขต 20(อุดรธานี)      
205 สพม.เขต 21(หนองคาย)      
206 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร)  1 ชุด 5 เล่ม   
207 สพม.เขต 23(สกลนคร)  2 ชุด 2 ชุด   
208 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) ไม่ระบุ ไม่ระบุ   
209 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) ไม่ระบุ  ไม่ระบุ   
210 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 2 ชุด  2 เล่ม   
211 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 5 ชุด  5 ชุด   
212 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 2 ชุด  2 ชุด   
213 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 2 ชุด  5 เล่ม    ประกาศตำแหน่งว่างเพิ่มเติม
214 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ)      
215 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 2 ชุด  3 เล่ม   
216 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 1 ชุด 1 ชุด   
217 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 2 ชุด  2 เล่ม   
218 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)      
219 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 2 ชุด - 4 ชุด  2 ชุด - 4 ชุด    กรณีย้ายเพียงจังหวัดเดียวส่ง 2 ชุด ย้าย 2 จังหวัดส่ง 4 ชุด
220 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา)  1 ชุด  1 ชุด  
221 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน)      
222 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก)      
223 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 2 ชุด  2 ชุด   
224 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 1 ชุด  2 เล่ม   
225 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) ไม่ระบุ  ไม่ระบุ   
226 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี)      

 

รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ