ข้อมูลอินเทอร์เน็ต โรงเรียนในสังกัด
รหัส smis โรงเรียน
ระบบอินเทอร์เน็ต
ระบบเครือข่าย
MOE Net
UniNet
โรงเรียนเช่าเอง
ISP
ประเภท
ความเร็ว (Kbps)
สถานะ
ISP
ประเภท
ความเร็ว (Kbps)
สถานะ
ค่าใช้จ่าย
/เดือน
LAN
WLan
73020001 วัดประชานาถ
TOT
leaseline
4096
พอใช้
มี uninet
มี
มี
73020002 วัดสว่างอารมณ์
TOT
adsl
2.66Mbps
พอใช้
มี
มี
73020003 วัดโคกพระเจดีย์
SAMART
adsl
1Mbps
ใช้งานได้ดี
3bb
10mbp
ใช้ได้ดี
630
มี
มี
73020004 วัดงิ้วราย
TOT
adsl
40
ใช้งานได้ดี
3bb
-
10240
ปกติ
631.3
มี
มี
73020005 บ้านคลองบางกระจัน
TOT
satellite
5Mbps
พอใช้
มี
มี
73020006 วัดไทร
TOT
adsl
2
พอใช้
TOT
ระบบ ADSL
9
พอใช้ได้
690
มี
มี
73020007 คลองทางหลวง
TOT
adsl
2048/512
พอใช้
มี
73020008 วัดท่าตำหนัก
TOT
leaseline
950.79
พอใช้
UNINET
DSL
950.79
-
-
มี
มี
73020009 วัดน้อย
TOT
adsl
0.13/0.34
พอใช้
3BB
ADSL
0.13/0.34
ใช้ได้ดี
612
มี
มี
73020010 วัดไทยาวาส
TOT
adsl
2048
พอใช้
มี
มี
73020011 วัดกลางบางแก้ว
มี uninet
TOT
FTTX
300Mbps/150Mbps
high
2,790
มี
มี
73020012 วัดตุ๊กตา
TOT
adsl
4 Mbps
ใช้งานได้ดี
มี uninet
-
-
-
-
-
มี
มี
73020013 วัดบางพระ
-1
-1
0
มี uninet
TOT
Fiber Obtic
204,800
ใช้ได้
1,200 บาท
มี
มี
73020014 วัดกลาง
TOT
adsl
18MBPS
พอใช้
มี
73020015 วัดบ่อตะกั่ว
TOT
FPTX
100/50
1,590
มี
มี
73020016 วัดห้วยตะโก
TOT
adsl
3Mbps
พอใช้
มี
73020017 วัดลานตากฟ้า
TOT
adsl
2048
พอใช้
มี
มี
73020018 วัดพุทธธรรมรังษี
TOT
adsl
4 Mbps
พอใช้
มี uninet
มี
มี
73020019 วัดสัมปทวน
tot
100/50
เช่ารายเดือน
1605
มี
มี
73020020 วัดละมุด
TOT
adsl
3072
พอใช้
TOT
ADSL
30720
พอใช้
631
มี
มี
73020021 บ้านลานแหลม
TOT
adsl
3
พอใช้
มี uninet
มี
มี
73020022 วัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์)
Other
adsl
-
พอใช้
มี
มี
73020023 วัดสำโรง
TOT
adsl
1024
พอใช้
มี
มี
73020024 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
TOT
adsl
1 Mbps
พอใช้
มี uninet
3BB
Lan
7 Mbps
ดี
1690.60
มี
มี
73020025 วัดศีรษะทอง
มี uninet
-
-
-
-
-
มี
มี
73020026 วัดเสถียรรัตนาราม
TOT
Other
6000
ใช้งานได้ดี
-
-
-
-
-
มี
มี
73020027 วัดกลางครูเวียง
มี uninet
มี
มี
73020028 วัดกกตาล
TOT
adsl
10
ใช้งานได้ดี
มี uninet
-
-
-
-
-
มี
มี
73020030 บ้านห้วยพลู
TOT
winet
4.0 Mbps/1.0 Mbps
ใช้งานได้ดี
-
-
-
-
-
มี
มี
73020031 วัดท้องไทร
3bb
FTTX
100/30
ใช้งานได้ดี
749
มี
มี
73020032 บ้านห้วยกรด
tot
Fiber 2U
150/100
ดี
1605
มี
มี
73020033 วัดโคกเขมา
TOT
leaseline
900000
ใช้งานได้ดี
มี
มี
73020034 วัดทุ่งน้อย
TRUE
4G
30/5
ดี
748
มี
มี
73020035 วัดบางภาษี
TOT
adsl
1024
พอใช้
มี uninet
มี
มี
73020036 บ้านคลองนกกระทุง
SAMART
adsl
2048
พอใช้
มี
มี
73020037 วัดลานคา
TOT
adsl
700 Mb
ใช้งานได้ดี
Loteshosting
10 G
ใช้งานได้ดี
1350
มี
มี
73020038 วัดดอนยอ
TOT
fiber 2u
102400
ดี
749
มี
มี
73020039 วัดลาดสะแก
TOT
winet
1 mb
พอใช้
มี
73020040 วัดไผ่สามตำลึง
TOT
winet
down128
พอใช้
มี
มี
73020041 วัดโพธิ์
TOT
adsl
8290/370
ใช้งานได้ดี
มี uninet
TOT
ADSL
20/1mbps
699
มี
มี
73020042 วัดไผ่จรเข้
TOT
adsl
2.82/2.95
พอใช้
มี uninet
มี
มี
73020043 วัดเกษตราราม
TOT
leased line
100/50
-
700
มี
มี
73020044 วัดพระมอพิสัย
SAMART
adsl
2048
พอใช้
tot
winet
ดี
ถตจ
มี
มี
73020045 บ้านนราภิรมย์
TOT
adsl
100
พอใช้
มี
มี
73020046 วัดสว่างอารมณ์
TOT
adsl
30
ใช้งานได้ดี
มี uninet
มี
มี
73020047 วัดนราภิรมย์
TOT
leaseline
100mp
พอใช้
มี uninet
tot
ระบบ adsl
10 Mbps
ใช้งานได้ดี
590
มี
มี
73020048 วัดนิลเพชร
TOT
adsl
2Mbps
ใช้งานได้ดี
มี
มี
73020049 วัดบัวปากท่า
TOT
winet
4mbps
ใช้งานได้ดี
มี
73020050 บ้านหนองปรงกาญจนา
TOT
adsl
2048
พอใช้
มี uninet
มี
มี
73020051 วัดบอนใหญ่
TOT
adsl
0
ใช้งานไม่ได้
TOT
.ใช้งานได้ดี
750
มี
73020052 ตลาดเจริญสุข
TOT
อินเทอร์เนตไร้สาย
10
แย่
632
มี
มี
73020053 วัดบัวหวั่น
TOT
fiberoftic
ใช้งานได้
1166.25
มี
มี
73020054 วัดบางไผ่นารถ
Other
adsl
0.15
พอใช้
3bb
ADSL
50Mbps
ดี
749
มี
มี
73020055 วัดผาสุการาม
TOT
adsl
1024
พอใช้
มี
มี
73020056 วัดบางปลา
TOT
adsl
4096
พอใช้
มี uninet
tot
Fiber 2U 1 Port
35840
ใช้งานได้
1595.05
มี
มี
73020057 วัดเกาะแรต
TOT
adsl
2.00
พอใช้
มี
มี
73020058 ตลาดเกาะแรต
TOT
Fiberobtic
100Mbps/50Mbps
ดีมาก
749
มี
มี
73020059 วัดรางกำหยาด
TOT,3BB
TOT Fiber 2 u,3BBFTTx100mb/30mb
100 Mb/50mb
ใช้ได้ดี
749,749
มี
มี
73020060 ตลาดรางกระทุ่ม
มี uninet
TOT
ขยายโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
100
ยังไม่ได้ใช้งานเพราะรอการติดตั้ง
1290
มี
มี
73020061 บ้านรางกระทุ่ม
TOT
adsl
1895/42
พอใช้
มี
มี
73020062 บ้านรางปลาหมอ
TOT
adsl
4mbps
พอใช้
มี uninet
มี
73020063 บ้านคลองพระมอพิสัย
TOT
adsl
5120
พอใช้
มี
มี
73020064 วัดบึงลาดสวาย
มี uninet
TOT
wi net
150Mbps
พอใช้
1,200
มี
มี
73020065 วัดสุขวัฒนาราม
TOT
adsl
4
ใช้งานได้ดี
TOT
ระบบ ADSL
10 Mbps
ใช้งานได้ดี
599 บาท / เดือน
มี
มี
73020066 ไทยรัฐวิทยา ๔
TOT
adsl
2Mbps
พอใช้
3BB
Wireless LAN
51200
ปกติ
799
มี
มี
73020067 บ้านหนองปรง
TOT
adsl
100
ใช้งานได้ดี
มี
มี
73020068 วัดเกษมสุริยัมนาจ
TOT
winet
4096
ใช้งานได้ดี
มี
73020069 บ้านประตูน้ำพระพิมล
TOT
adsl
3072
พอใช้
มี uninet
TOT
WI-NET
1024
ใช้งานได้ดี
2040
มี
มี
73020070 บ้านบางเลน
TOT
adsl
4280.32
ใช้งานไม่ได้
TOT
Fiber Optic
100
ใช้งานได้
800 บาท
มี
มี
73020071 บ้านไผ่คอกวัว
TOT
adsl
56kbps
ใช้งานได้ดี
73020072 วัดบางหลวง
มี uninet
TOT
ADSL
100/50
พอใช้
749-
มี
มี
73020073 วัดบางน้อยใน
TOT
adsl
1Mbps)
พอใช้
73020074 วัดราษฎร์สามัคคี
TOT
adsl
2
พอใช้
มี
มี
73020077 บ้านหนองมะม่วง
TOT
winet
6452/983
พอใช้
มี
มี
73020078 บ้านไผ่ล้อม
TOT
winet
182.93.184.80
พอใช้
มี
73020079 วัดไผ่หูช้าง
TOT
adsl
6.93Mbps/053Mbps
พอใช้
TOT
ADSL
6.93Mbps
ดี
มี
มี
73020080 วัดลำพญา
TOT
Wi NET
100Mbps
พอใช้
800
มี
มี
73020081 วัดเวฬุวนาราม
TOT
adsl
5949
พอใช้
มี uninet
มี
มี
73020082 วัดศิลามูล
TOT
adsl
0.34Mbps
พอใช้
มี
มี
73020083 บ้านไผ่หลวง
TOT
adsl
6518
พอใช้
มี
มี
73020084 บ้านกระทุ่มล้ม
TOT
leaseline
6. Mbks
ใช้งานได้ดี
True
Adsl
10 mbks
ใช้ได้ดี
1200 บาท
มี
มี
73020085 บ้านเพลินวัฒนา
TOT
winet
3 Mvps
พอใช้
มี uninet
ToT
เอกชน
3 Mbps
พอใช้
1000
มี
มี
73020086 วัดปรีดาราม
มี uninet
Tot
FTTX
150
ใช้ได้
1605
มี
มี
73020087 บ้านคลองจินดา
tot
ADSL
2.46 Mbps
พอใช้
500
มี
มี
73020088 บ้านพาดหมอน (ศิริวรรณจินดา)
3ฺฺฺBB
VDSL
10
ดี
630
มี
73020089 วัดวังน้ำขาว
มี uninet
tot
4.25 mbps
เช่าบริการ
599
มี
มี
73020090 บ้านฉาง
TOT
มี
มี
73020091 วัดบางช้างเหนือ
TOT
Fiber optic
150/100
ปกติ
1605
มี
มี
73020092 บ้านดอนทอง(อ่องพิทยาคาร)
TOT
adsl
2048
พอใช้
มี uninet
มี
มี
73020093 บ้านคลองใหม่
มี uninet
tot
50/100
.ใช้ได้
599
มี
มี
73020094 วัดราษฏร์ศรัทธาราม
TOT
Fiber 2U 1 Port
50Mb/20Mb
ใช้ได้
ึ738.30
มี
มี
73020095 หลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์
TOT
winet
3.26 Mbps
พอใช้
มี
มี
73020096 บ้านตากแดด
TOT
Fiber 2U 1 Port
50Mb/20Mb
ใช้ได้
738.30
มี
มี
73020097 วัดจินดาราม
TOT
leaseline
8
ใช้งานได้ดี
มี uninet
tot
ไฟเบอร์ออฟติก
150
ใช้งานได้ดี
1,500
มี
มี
73020098 วัดทรงคนอง
มี
มี
73020099 วัดท่าข้าม
มี uninet
tot
fiber
100
ปกติ
1605
มี
มี
73020100 บ้านท่าตลาด
TOT
adsl
4069./512Mbps
พอใช้
มี
มี
73020101 วัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
มี uninet
3bb
2M
พอใช้ได้
2354
มี
มี
73020102 คลองบางกระทึก
Other
leaseline
90/31 mbps
พอใช้
มี uninet
TOT
ADSL
50 Mbps
ใช้งานได้ดี
739 บาท
มี
มี
73020103 บ้านหัวอ่าว
TOT
winet
148/135
พอใช้
มี
มี
73020104 วัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์)
TOT
Fiber 2U 1 Port
150
ปกติ
1605
มี
มี
73020105 วัดบางช้างใต้
-1
-1
10
ใช้งานไม่ได้
มี uninet
tot
fiber
100
ดี
2354
มี
มี
73020106 บ้านบางม่วง
TOT
fiber
100/50
ปกติ
1590
มี
73020107 บ้านบางเตย
true,3bb
wifi
2.41
ใช้ได้ดี
2349
มี
มี
73020109 บ้านบางประแดง
TOT
wifi net
300/150Mbps
พอใช้
2430.00
มี
มี
73020110 วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม )
มี uninet
tot
ไฟเบอร์ออฟติค
150 Mbps
พอใช้
1,500
มี
มี
73020111 วัดเดชานุสรณ์
TOT
winet
1539/259
พอใช้
3 BB
ระบบ Wi NET
18432
ใช้งานได้ดี
ุ631.50
มี
มี
73020112 วัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)
TOT
adsl
100
ใช้งานได้ดี
TOT
ADSL
100
ใช้งานได้ดี
2675
มี
มี
73020113 วัดท่าพูด
มี uninet
TOT
Leased line
100/150
ปกติ
6000
มี
มี
73020115 บ้านดงเกตุ
TOT
adsl
20Mbps
ใช้งานได้ดี
TOT
ระบบ ADSL
20 Mbps
.ใช้งานได้ดี
2675
มี
มี
73020116 วัดหอมเกร็ด
TOT
Other
100Mbps
ใช้งานไม่ได้
มี uninet
TOT
ADSL
30Mbps
พอใช้
599
มี
มี
73020117 บ้านหอมเกร็ด
TOT
leaseline
35.80
ใช้งานได้ดี
มี
มี
73020119 บ้านคลองลัดอ้อมใหญ่
มี uninet
มี
มี
73020120 บุณยศรีสวัสดิ์
TOT
adsl
4096
ใช้งานได้ดี
มี uninet
มี
มี
73020121 บ้านคลองสว่างอารมณ์
-1
-1
0
3BB
ระบบ VDSL
30720/5120
ใช้งานได้ดี
630.35
มี
มี
73020122 วัดมะเกลือ
Other
leaseline
10mb
พอใช้
TT&T
Lease Line
6mb
ใช้ไม่ได้เลย
1200
มี
มี
73020123 บ้านคลองโยง
TOT
adsl
4 Mbps
พอใช้
-
-
-
-
-
มี
มี
73020124 บ้านคลองมหาสวัสดิ์
TOT
adsl
2412
พอใช้
73020125 วัดสาลวัน
มี uninet
3BB
WIFI
22 Mbps
ดี
1900 บาท
มี
มี
73020126 วัดสุวรรณาราม
TOT
Fiber
100
ปกติ
1605
มี
มี
73020127 พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
3BB
ADSL
100
ใช้งานได้ดี
1200
มี
มี