การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2563

ด้วย สพป.นครปฐม เขต 2 กำหนดให้มีการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/63 ในวันที่ 27 กพ.63 ณ ห้องประชุม รร.วัดท่าตำหนัก รายละเอียดหน้าเว็บไซต์กลุ่มอำนวยการ