การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียนประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562

สรุปผลการตรวจสอบประเด็นปัญหาและข้อสังเกต จากผลการสังเคราะห์การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ของ สพฐ.
เพื่อให้โรงเรียนได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันให้ถูกต้อง
(แจ้งในระบบ amss++ ด้วยแล้ว)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreatedLast modified
Download this file (iau_w4793_06.11.62_student lunch.pdf)การตรวจสอบโครงการอาหารกลางวัน หน่วยตรวจสอบภายใน990 kB2019-11-07 02:302019-11-07 02:30