รายงานการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2562

สพป.นครปฐม เขต 2 ส่งรายงานการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 15  ต.ค. 62 มาเพื่อให้ตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม หากต้องการแก้ไข/เพิ่มเติม ให้ดำเนินการแจ้งกลุ่มอำนวยการ อย่างช้าภายในวันที่ 15 พ.ย. 62  หากเลยกำหนดถือว่ารับรองรายงานการประชุม  รายละเอียดที่เว็บไซต์กลุ่มอำนวยการ