รายงานการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา

สพป.นครปฐม เขต 2 ส่งรายงานการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่2/2562 เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 62 มาเพื่อให้ตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม หากต้องการแก้ไข/เพิ่มเติม ให้ดำเนินการแจ้งกลุ่มอำนวยการ อย่างช้าภายในวันที่ 11 พ.ย. 62  หากเลยกำหนดถือว่ารับรองรายงานการประชุม ดูรายละเอียดได้ที่กลุ่มอำนวยการ