รายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ไตรมาส 4/2562

แจ้งโรงเรียนจัดส่งแบบรายงานการใช้ค่าสาธารณูปโภคฯ ไตรมาส 4/2562 (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2562)
ตามหนังสือ สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ ศธ 04059/ว 205 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562

จัดส่งถึง สพป.นครปฐม เขต 2 ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ดังนี้
- จัดส่งเป็นหนังสือราชการ หรือ
- กรณีที่จัดส่งไฟล์เอกสารทางระบบ AMSS++ หรือ e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ ทาง Line และได้รับแจ้งการตอบรับแล้วไม่ต้องส่งหนังสือราชการอีก
  เพื่อลดความซ้ำซ้อนของเอกสาร

หมายเหตุ
หนังสือนำ และดาวน์โหลดไฟล์รายงานตามแบบที่ 4 และแบบที่ 5  แจ้งในระบบ AMSS++ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreatedLast modified
Download this file (W205_15.01.62.pdf)W205_15.01.62.pdf หน่วยตรวจสอบภายใน208 kB2019-10-04 01:062019-10-04 01:06