การคัดเลือกเพื่อรับรางวัล "พระพฤหัสบดี" ประจำปี พ.ศ.2562

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.จัดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผู้ปฎิบัติงานด้านการศึกษาและหน่วยงาน ให้ได้รับรางวับ "พระพฤหัสบดี" ประจำปี พ.ศ. 2562  ดูรายละเอียดได้ที่กลุ่มอำนวยการ