ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
Slider

ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเขตสุจริต สพป.นครปฐม เข...

02 กันยายน 2562
กิจกรรมเขตสุจริต สพป.นครปฐม เขต 2 (2 ก.ย. 2562)

วันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น. ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ...

ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ตรวจเยี่ยม...

30 สิงหาคม 2562
ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดศีรษะทอง

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดศีรษะทอง...

ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ตรวจเยี่ยม...

30 สิงหาคม 2562
ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเสถียรรัตนารามและโรงเรียนบ้านหอมเกร็ด

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเสถียรรั...

ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ตรวจเยี่ยม...

29 สิงหาคม 2562
ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดบางหลวงและโรงเรียนวัดเกาะแรต

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดบางปลา แ...

ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ออกตรวจเยี...

28 สิงหาคม 2562
ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2  ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 และคณะ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดส...

ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธาน...

28 สิงหาคม 2562
ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธานเปิดงานโครงการนักธุรกิจน้อย

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม จัดกิจกรรมการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของตามโครงการนักธ...

การประชุมเชิงปฎิบัติการผู้อำนว...

22 สิงหาคม 2562
การประชุมเชิงปฎิบัติการผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ผู้...

วุฒิบัตรเข้าร่วมอบรมการใช้โปรแ...

20 สิงหาคม 2562
วุฒิบัตรเข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline วันที่ 5-7 สิงหาคม 2562

Download คลิ๊กเกียรติบัตร อาจารย์ท่านใดต้องการเปลี่ยนชื่อ แจ้งหน้าที่กลุ่มไลน์แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส...

อบรมโครงการควบคุมภายในฯ ระดับเ...

02 สิงหาคม 2562
อบรมโครงการควบคุมภายในฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 สพป.นครปฐม เขต 2 โดยกลุ่มอำนวยการ ได้ดำเนินการจัดอบรมการควบคุมภายในเพื...

ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล...

20 กรกฎาคม 2562
ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดประสบการณ์ผู้บริหารสถานศึกษาใหม่

วันศุกร์ที 19 กรกฎาคม 2562 นายสมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม...

การอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุค...

17 มิถุนายน 2562
การอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 สพป.นครปฐม เขต 2 โดยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการจัดอ...

กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต สพป.นคร...

29 พฤษภาคม 2562
กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต  สพป.นครปฐม เขต 2

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องบุนนาค โรงแรมเวล อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม นายสมหมา...

ประกาศ

แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีผู้สำรองจ่าย วันที่ 11 กันยายน 2562

Written byกลุ่มบริหารงานการเงินพัสดุ
on 12 กันยายน 2562

แจ้งการโอนเงินกรณีจ่ายตรงเข้าบัญชีผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

Written byกลุ่มบริหารงานการเงินพัสดุ
on 09 กันยายน 2562

การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา

Written byอำนวยการ
on 29 สิงหาคม 2562

การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา

Written byอำนวยการ
on 29 สิงหาคม 2562

แจ้งโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือน สิงหาคม 2562

Written byกลุ่มบริหารงานการเงินพัสดุ
on 27 สิงหาคม 2562

รายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ไตรมาส 3/2562

Written byหน่วยตรวจสอบภายใน
on 08 กรกฎาคม 2562

กำหนดการตรวจสอบสถานศึกษา เดือนกรกฎาคม 2562

Written byหน่วยตรวจสอบภายใน
on 25 มิถุนายน 2562
« »
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับกา...

26 กรกฎาคม 2562

สพป.นฐ. 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการอส...

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 3

18 กรกฎาคม 2562

สพป.นฐ. 2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็น...

ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ฯลฯ

11 กรกฎาคม 2562

สพป.นฐ. 2 ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ...

ขอบเขตของงาน(TOR) รายการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอ...

10 กรกฎาคม 2562

สพป.นฐ.2 แจ้งขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) รายการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียน...

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

09 กรกฎาคม 2562

สพป.นฐ. 2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอ...

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

09 กรกฎาคม 2562

สพป.นฐ.2 ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้...

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ฯลฯ

03 กรกฎาคม 2562

สพป.นฐ.2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุ...

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

01 กรกฎาคม 2562

สพป.นฐ. 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนา...

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงฯลฯ

10 มิถุนายน 2562

สพป.นฐ. 2 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเ...

ขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR)

31 พฤษภาคม 2562

สพป.นฐ. 2 แจ้งขอบเขตของงาน ( Terms of Reference : TOR) รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตาม...

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562

22 พฤษภาคม 2562

สพป.นฐ. 2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์...

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2

13 พฤษภาคม 2562

สพป.นฐ. 2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็น...

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน DLTV

11 มีนาคม 2562

สพป.นฐ. 2 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนสำหรับห้องเรียน DLTV

ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนสำหรับห้องเรียนDLTV

26 กุมภาพันธ์ 2562

สพป.นฐ. ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนสำหรับห้องเรียน DLTV ด้วยวิธีประกว...

ประกาศเปิดเผยราคากลางอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนสำหรับห้องเรียน DLTV

26 กุมภาพันธ์ 2562

สพป.นฐ. ๒ ประกาศเปิดเผยราคากลางอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนสำหรับห้องเรียน DLTVกลุ่มบริหารงานการเงินแ...

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น

ผู้บริหาร

ดร. สมหมาย  เทียนสมใจ

ผอ. สพป.นครปฐม เขต 2

นายจิระชัย  ทีคำ

รองผอ.สพป.นครปฐม เขต 2

นายประชา  วุฒิวัฒนานุกูล

รองผอ.สพป.นครปฐม เขต 2

 

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

โทร. 034-331123 โทรสาร. 034-332829

ติดต่อผู้ดูแลระบบ :(กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล)

โทร. 034-331123, 793 ,ต่อ 110

102309
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
117
1294
2948
93901
13768
21518
102309

Your IP: 34.204.175.38
2019-09-18 01:46