ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
previous arrow
next arrow
Slider

ประชาสัมพันธ์

สพป.นครปฐม เขต 2 จัดกิจกรรม (B...

26 มีนาคม 2563
สพป.นครปฐม เขต 2 จัดกิจกรรม (Big Cleaning Day) ร่วมใจต้านเเละป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันได้เกิดการเเพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบ ซึ่งเก...

ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ประเมินสัม...

19 มีนาคม 2563
ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี

วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 ดร. สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน...

ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ประเมินสัม...

18 มีนาคม 2563
ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี

วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม...

ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ประเมินสัม...

17 มีนาคม 2563
ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี

วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 ดร สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครป...

ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ประเมินสัม...

17 มีนาคม 2563
ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี

วันที่พฤหัสบดี 12 มีนาคม 2563 ดร สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานค...

การประชุมสัมมนาบุคลากรภายในสพป...

16 มีนาคม 2563
การประชุมสัมมนาบุคลากรภายในสพป.นครปฐม เขต 2 ครั้งที่ 1/2563

วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น . ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ...

รองผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 นายสุริ...

13 มีนาคม 2563
รองผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 นายสุริยันต์ สุวรรณทอง ประเมินนักเรียนที่ขอจัดการศึกษาโดยครอบครัว

วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุริยันต์ สุวรรณทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ...

ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 นำข้าราชกา...

09 มีนาคม 2563
ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 นำข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดจัดกิจกรรมเข้าเเถวเคารพธงชาติ

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร...

ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ตรวจเยี่ยม...

04 มีนาคม 2563
ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT โรงเรียนวัดบางหลวง

วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 น. ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ...

ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ตรวจเยี่ยม...

04 มีนาคม 2563
ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT โรงเรียนวัดบัวหวั่น

วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ...

ยินดีต้อนรับ รองผอ.สพป.นครปฐม...

02 มีนาคม 2563
ยินดีต้อนรับ รองผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 (นายสุริยันต์ สุวรรณทอง)

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาป...

การตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1...

26 กุมภาพันธ์ 2563
การตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. นาย จิระชัย ทีคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ...

ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ประเมินชำน...

20 กุมภาพันธ์ 2563
ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ประเมินชำนาญการพิเศษ ผอ.โรงเรียนบ้านบางเตย(สามัคคีบำรุงวิทย์)

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ เวลา 09.30 น. ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ...

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผ...

19 กุมภาพันธ์ 2563
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันอังคารที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 - 22.00 น. การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติกา...

ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธาน...

13 กุมภาพันธ์ 2563
ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา( พุทธมณฑลเกมส์ ครั้งที่ 5 )เพื่อความสามัคคี มีวินัย และเพื่อเสริมสร้างและส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬา

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา...

ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ตรวจเยี่ยม...

12 กุมภาพันธ์ 2563
ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดละมุด จังหวัดนครปฐม

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ เวลา 13.00 น. ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ...

ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ตรวจเยี่ยม...

12 กุมภาพันธ์ 2563
ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านลานแหลม (สรนุวัตรราษฎร์อุทิศ) จังหวัดนครปฐม

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ เวลา 11.00 น. ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ...

ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 กล่าวเปิดง...

12 กุมภาพันธ์ 2563
ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 กล่าวเปิดงานการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดประสบการณ์สู่ความสำเร็จการบริหารการจัดการศึกษา

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ...

ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ตรวจเยี่ยม...

06 กุมภาพันธ์ 2563
ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดงิ้วราย (พินพิทยาคาร) จังหวัดนครปฐม

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ เวลา 13.00 น. ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา...

ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ตรวจเยี่ยม...

06 กุมภาพันธ์ 2563
ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหอมเกร็ด(เฉลิมราษฎร์นครยอดบำรุง)

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ เวลา 10.30 น. ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา...

การประชุมรับทราบสถานการณ์ข้อมู...

05 กุมภาพันธ์ 2563
การประชุมรับทราบสถานการณ์ข้อมูลข่าวสาร /ช่องทางรับข้อมูลข่าวสารเเละเเนวทางการเฝ้าระวังป้องกันโรคกรณีเกิดโรคปอดอักเสบรุนแรงจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่

วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพิมานปฐม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ดร.สมหม...

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดกา...

05 กุมภาพันธ์ 2563
การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศึกษาภายใน สพป.นครปฐม เขต 2

วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ดร. สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ...

ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ตรวจเยี่ยม...

03 กุมภาพันธ์ 2563
ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET

วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานคร...

งานวันครู ครั้งที่ 64 ปี 2563...

17 มกราคม 2563
งานวันครู ครั้งที่ 64 ปี 2563 "โลกก้าวไกล  ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย"

วันที่ 16 มกราคม 2563 ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563 หั...

การประชุมคณะกรรมการประเมินฯ ที...

06 มกราคม 2563
การประชุมคณะกรรมการประเมินฯ ที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง และผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒...

การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึ...

27 ธันวาคม 2562
การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธานการประชุมสัมมนาผู้บ...

โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์ก...

27 ธันวาคม 2562
โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต  2

เมื่อวันที่ วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธานโ...

ประกาศ

แจ้งการโอนเงินกรณีจ่ายตรงเข้าบัญชีผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

Written byกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
on 27 มีนาคม 2563

แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีผู้สำรองจ่าย วันที่ 26 มีนาคม 2563

Written byกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
on 27 มีนาคม 2563

แจ้งโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว มีนาคม 2563

Written byกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
on 27 มีนาคม 2563

แจ้งโอนเงินอุดหนุนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563(70%)

Written byกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
on 20 มีนาคม 2563

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของลูกจ้างชั่วคราว

Written byกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
on 24 มกราคม 2563

กำหนดการตรวจสอบสถานศึกษา ประจำเดือนมกราคม 2563

Written byหน่วยตรวจสอบภายใน
on 12 มกราคม 2563

รายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ไตรมาส 1/2563

Written byหน่วยตรวจสอบภายใน
on 06 มกราคม 2563

การจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563

Written byอำนวยการ
on 19 ธันวาคม 2562

การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา

Written byอำนวยการ
on 09 ธันวาคม 2562

กำหนดการตรวจสอบสถานศึกษา ประจำเดือนธันวาคม 2562..update

Written byหน่วยตรวจสอบภายใน
on 09 ธันวาคม 2562

เกณฑ์การประเมินการเงินการบัญชีของสถานศึกษา

Written byหน่วยตรวจสอบภายใน
on 17 พฤศจิกายน 2562
« »
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอ...

27 กุมภาพันธ์ 2563

สพป.นฐ.2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานด้วยวิธีประกวดราค...

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ด้วยวิธีประกว...

06 กุมภาพันธ์ 2563

สพป.นฐ.2 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e...

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯลฯ ประจำไตรมาส...

31 มกราคม 2563

สพป.นฐ.2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นห...

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน

30 มกราคม 2563

สพป.นฐ.2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนั...

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของ...

16 ตุลาคม 2562

สพป.นฐ.2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นห...

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับกา...

26 กรกฎาคม 2562

สพป.นฐ. 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการอส...

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 3

18 กรกฎาคม 2562

สพป.นฐ. 2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็น...

ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ฯลฯ

11 กรกฎาคม 2562

สพป.นฐ. 2 ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ...

ขอบเขตของงาน(TOR) รายการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอ...

10 กรกฎาคม 2562

สพป.นฐ.2 แจ้งขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) รายการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียน...

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

09 กรกฎาคม 2562

สพป.นฐ. 2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอ...

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

09 กรกฎาคม 2562

สพป.นฐ.2 ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้...

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ฯลฯ

03 กรกฎาคม 2562

สพป.นฐ.2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุ...

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

01 กรกฎาคม 2562

สพป.นฐ. 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนา...

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงฯลฯ

10 มิถุนายน 2562

สพป.นฐ. 2 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเ...

ขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR)

31 พฤษภาคม 2562

สพป.นฐ. 2 แจ้งขอบเขตของงาน ( Terms of Reference : TOR) รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตาม...

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562

22 พฤษภาคม 2562

สพป.นฐ. 2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์...

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2

13 พฤษภาคม 2562

สพป.นฐ. 2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็น...

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน DLTV

11 มีนาคม 2562

สพป.นฐ. 2 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนสำหรับห้องเรียน DLTV

ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนสำหรับห้องเรียนDLTV

26 กุมภาพันธ์ 2562

สพป.นฐ. ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนสำหรับห้องเรียน DLTV ด้วยวิธีประกว...

ประกาศเปิดเผยราคากลางอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนสำหรับห้องเรียน DLTV

26 กุมภาพันธ์ 2562

สพป.นฐ. ๒ ประกาศเปิดเผยราคากลางอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนสำหรับห้องเรียน DLTVกลุ่มบริหารงานการเงินแ...

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น

 

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

โทร. 034-331123 โทรสาร. 034-332829

ติดต่อผู้ดูแลระบบ :(กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล)

โทร. 034-331123, 793 ,ต่อ 110

275542
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
4
667
671
267910
26104
24792
275542

Your IP: 3.235.74.184
2020-03-30 00:02