ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
previous arrow
next arrow
Slider

ประชาสัมพันธ์

การประชุมเชิงปฎิบัติการผู้อำนว...

22 สิงหาคม 2562
การประชุมเชิงปฎิบัติการผู้อำนวยการสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาฯ

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ผู้อำนวยการสถ...

วุฒิบัตรเข้าร่วมอบรมการใช้โปรแ...

20 สิงหาคม 2562
วุฒิบัตรเข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline วันที่ 5-7 สิงหาคม 2562

Download คลิ๊กเกียรติบัตร อาจารย์ท่านใดต้องการเปลี่ยนชื่อ แจ้งหน้าที่กลุ่มไลน์แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส...

อบรมโครงการควบคุมภายในฯ ระดับเ...

02 สิงหาคม 2562
อบรมโครงการควบคุมภายในฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 สพป.นครปฐม เขต 2 โดยกลุ่มอำนวยการ ได้ดำเนินการจัดอบรมการควบคุมภายในเพื...

ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล...

20 กรกฎาคม 2562
ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดประสบการณ์ผู้บริหารสถานศึกษาใหม่

วันศุกร์ที 19 กรกฎาคม 2562 นายสมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม...

การอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุค...

17 มิถุนายน 2562
การอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 สพป.นครปฐม เขต 2 โดยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการจัดอ...

กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต สพป.นคร...

29 พฤษภาคม 2562
กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต  สพป.นครปฐม เขต 2

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องบุนนาค โรงแรมเวล อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม นายสมหมา...

การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึ...

14 พฤษภาคม 2562
การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 (5)

วันที่ 14 พ.ค. 62 เวลา 09.00 น. ณ ห้องบุนนาค รร.เวล อ.เมืองฯ จ.นครปฐม ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผอ.สพป.นคร...

รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. แล...

08 พฤษภาคม 2562
รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. และประชุม  Conference

ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 เ...

นักศึกษระดับบัณฑิตศึกษาฝึกปฏิบ...

26 เมษายน 2562
นักศึกษระดับบัณฑิตศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ ณ สพป.นครปฐม เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดย นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดต...

่งานวันสงกรานต์ ปี 2562

26 เมษายน 2562
่งานวันสงกรานต์ ปี 2562

วันที่ 10 เมษายน 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จัดงานวันสงกรานต์ไหว้พระ รดน้...

ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ประเมินผลก...

25 เมษายน 2562
ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการผู้บริหารสถานศึกษา

นายสมบัติ จันทร์มีชัย ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 และคณะได้ออกประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาในส...

งานขึ้นปีใหม่ 2562

25 เมษายน 2562
งานขึ้นปีใหม่ 2562

สพป.นครปฐม เขต 2 จัดงานวันขึ้นปีใหม่ มีกิจกรรมแห่งความสุข ทานอาหารร่วมกัน และกิจกรรมต่อมาเป็นการจับร...

ประกาศ

แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีวันที่ 23 สิงหาคม 2562

Written byกลุ่มบริหารงานการเงินพัสดุ
on 23 สิงหาคม 2562

แจ้งการโอนเงินกรณีจ่ายตรงเข้าบัญชีผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

Written byกลุ่มบริหารงานการเงินพัสดุ
on 20 สิงหาคม 2562

แจ้งโอนเงินอุดหนุนรายหัว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (30%)

Written byกลุ่มบริหารงานการเงินพัสดุ
on 08 สิงหาคม 2562

รายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ไตรมาส 3/2562

Written byหน่วยตรวจสอบภายใน
on 08 กรกฎาคม 2562

แจ้งโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือน มิถุนายน 2562

Written byกลุ่มบริหารงานการเงินพัสดุ
on 25 มิถุนายน 2562

กำหนดการตรวจสอบสถานศึกษา เดือนกรกฎาคม 2562

Written byหน่วยตรวจสอบภายใน
on 25 มิถุนายน 2562
« »
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับกา...

26 กรกฎาคม 2562

สพป.นฐ. 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการอส...

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 3

18 กรกฎาคม 2562

สพป.นฐ. 2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็น...

ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ฯลฯ

11 กรกฎาคม 2562

สพป.นฐ. 2 ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ...

ขอบเขตของงาน(TOR) รายการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอ...

10 กรกฎาคม 2562

สพป.นฐ.2 แจ้งขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) รายการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียน...

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

09 กรกฎาคม 2562

สพป.นฐ. 2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอ...

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

09 กรกฎาคม 2562

สพป.นฐ.2 ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้...

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ฯลฯ

03 กรกฎาคม 2562

สพป.นฐ.2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุ...

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

01 กรกฎาคม 2562

สพป.นฐ. 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนา...

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงฯลฯ

10 มิถุนายน 2562

สพป.นฐ. 2 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเ...

ขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR)

31 พฤษภาคม 2562

สพป.นฐ. 2 แจ้งขอบเขตของงาน ( Terms of Reference : TOR) รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตาม...

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562

22 พฤษภาคม 2562

สพป.นฐ. 2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์...

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2

13 พฤษภาคม 2562

สพป.นฐ. 2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็น...

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน DLTV

11 มีนาคม 2562

สพป.นฐ. 2 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนสำหรับห้องเรียน DLTV

ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนสำหรับห้องเรียนDLTV

26 กุมภาพันธ์ 2562

สพป.นฐ. ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนสำหรับห้องเรียน DLTV ด้วยวิธีประกว...

ประกาศเปิดเผยราคากลางอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนสำหรับห้องเรียน DLTV

26 กุมภาพันธ์ 2562

สพป.นฐ. ๒ ประกาศเปิดเผยราคากลางอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนสำหรับห้องเรียน DLTVกลุ่มบริหารงานการเงินแ...

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น

ผู้บริหาร

ดร. สมหมาย  เทียนสมใจ

ผอ. สพป.นครปฐม เขต 2

นายจิระชัย  ทีคำ

รองผอ.สพป.นครปฐม เขต 2

นายประชา  วุฒิวัฒนานุกูล

รองผอ.สพป.นครปฐม เขต 2

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

โทร. 034-331123 โทรสาร. 034-332829

ติดต่อผู้ดูแลระบบ :(กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล)

โทร. 034-331123, 793 ,ต่อ 110

082148
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
523
783
4787
73621
15125
20932
82148

Your IP: 18.232.124.77
2019-08-23 12:13