previous arrow
next arrow
Slider

ประชาสัมพันธ์

การอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุค...

17 มิถุนายน 2562
การอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 สพป.นครปฐม เขต 2 โดยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการจัดอ...

กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต สพป.นคร...

29 พฤษภาคม 2562
กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต  สพป.นครปฐม เขต 2

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องบุนนาค โรงแรมเวล อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม นายสมหมา...

การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึ...

14 พฤษภาคม 2562
การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 (5)

วันที่ 14 พ.ค. 62 เวลา 09.00 น. ณ ห้องบุนนาค รร.เวล อ.เมืองฯ จ.นครปฐม ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผอ.สพป.นคร...

รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. แล...

08 พฤษภาคม 2562
รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. และประชุม  Conference

ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 เ...

นักศึกษระดับบัณฑิตศึกษาฝึกปฏิบ...

26 เมษายน 2562
นักศึกษระดับบัณฑิตศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ ณ สพป.นครปฐม เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดย นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดต...

่งานวันสงกรานต์ ปี 2562

26 เมษายน 2562
่งานวันสงกรานต์ ปี 2562

วันที่ 10 เมษายน 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จัดงานวันสงกรานต์ไหว้พระ รดน้...

ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ประเมินผลก...

25 เมษายน 2562
ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการผู้บริหารสถานศึกษา

นายสมบัติ จันทร์มีชัย ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 และคณะได้ออกประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาในส...

งานขึ้นปีใหม่ 2562

25 เมษายน 2562
งานขึ้นปีใหม่ 2562

สพป.นครปฐม เขต 2 จัดงานวันขึ้นปีใหม่ มีกิจกรรมแห่งความสุข ทานอาหารร่วมกัน และกิจกรรมต่อมาเป็นการจับร...

ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 และคณะ ตรว...

07 กุมภาพันธ์ 2562
ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 และคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์การแข่งขันงานศิลป

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 นายสมบัติ จันทร์มีชัย ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 และคณะได้ตรวจเยี่ยมและเป็นกำลั...

ประกาศ

แจ้งโอนเงินกรณีจ่ายตรงโอนเข้าบัญชีผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

Written byกลุ่มบริหารงานการเงินพัสดุ
on 15 กรกฎาคม 2562

แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีวันที่ 11 กรกฎาคม 2562

Written byกลุ่มบริหารงานการเงินพัสดุ
on 12 กรกฎาคม 2562

รายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ไตรมาส 3/2562

Written byหน่วยตรวจสอบภายใน
on 08 กรกฎาคม 2562

แจ้งโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือน มิถุนายน 2562

Written byกลุ่มบริหารงานการเงินพัสดุ
on 25 มิถุนายน 2562

กำหนดการตรวจสอบสถานศึกษา เดือนกรกฎาคม 2562

Written byหน่วยตรวจสอบภายใน
on 25 มิถุนายน 2562

กำหนดการตรวจสอบสถานศึกษา เดือนมิถุนายน 2562

Written byหน่วยตรวจสอบภายใน
on 30 พฤษภาคม 2562

แจ้งโอนเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นฯลฯ

Written byกลุ่มบริหารงานการเงินพัสดุ
on 24 พฤษภาคม 2562
« »
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ฯลฯ

11 กรกฎาคม 2562

สพป.นฐ. 2 ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ...

ขอบเขตของงาน(TOR) รายการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอ...

10 กรกฎาคม 2562

สพป.นฐ.2 แจ้งขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) รายการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียน...

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

09 กรกฎาคม 2562

สพป.นฐ. 2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอ...

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

09 กรกฎาคม 2562

สพป.นฐ.2 ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้...

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ฯลฯ

03 กรกฎาคม 2562

สพป.นฐ.2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุ...

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

01 กรกฎาคม 2562

สพป.นฐ. 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนา...

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงฯลฯ

10 มิถุนายน 2562

สพป.นฐ. 2 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเ...

ขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR)

31 พฤษภาคม 2562

สพป.นฐ. 2 แจ้งขอบเขตของงาน ( Terms of Reference : TOR) รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตาม...

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562

22 พฤษภาคม 2562

สพป.นฐ. 2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์...

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2

13 พฤษภาคม 2562

สพป.นฐ. 2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็น...

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน DLTV

11 มีนาคม 2562

สพป.นฐ. 2 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนสำหรับห้องเรียน DLTV

ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนสำหรับห้องเรียนDLTV

26 กุมภาพันธ์ 2562

สพป.นฐ. ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนสำหรับห้องเรียน DLTV ด้วยวิธีประกว...

ประกาศเปิดเผยราคากลางอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนสำหรับห้องเรียน DLTV

26 กุมภาพันธ์ 2562

สพป.นฐ. ๒ ประกาศเปิดเผยราคากลางอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนสำหรับห้องเรียน DLTVกลุ่มบริหารงานการเงินแ...

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น

ผู้บริหาร

ดร. สมหมาย  เทียนสมใจ

ผอ. สพป.นครปฐม เขต 2

นายจิระชัย  ทีคำ

รองผอ.สพป.นครปฐม เขต 2

นายประชา  วุฒิวัฒนานุกูล

รองผอ.สพป.นครปฐม เขต 2

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

โทร. 034-331123 โทรสาร. 034-332829

ติดต่อผู้ดูแลระบบ :(กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล)

โทร. 034-331123, 793 ,ต่อ 110

055754
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
383
644
1399
50138
9663
18658
55754

Your IP: 54.196.116.3
2019-07-16 21:37