ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 และคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์การแข่งขันงานศิลปห

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 นายสมบัติ  จันทร์มีชัย ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 และคณะได้ตรวจเยี่ยมและเป็นกำลังใจให้นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 25๖๑ ระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) ณ ศูนย์การแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ สมพร  ตุ้มกูล, ศิลามล เทียนสมบัติ : ภาพ    พรนิภา สวัสดิ์พึ่ง : ข่าว  ชมภาพเพิ่มเติม