ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 รับมอบทุนการศึกษา

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 นายสมบัติ  จันทร์มีชัย ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 รับมอบทุนการศึกษาจากบริษัท  กลุ่ม 79 จำกัด จำนวน 23 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 23,000 บาท และจากบริษัท วัสดุภัณฑ์ ธุรกิจ จำกัด จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท เพื่อมอบให้นักเรียนในสังกัดสพป.นครปฐม เขต 2 จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ สุวรรณีย์ อินทร์แก้ว : ภาพ พรนิภา สวัสดิ์พึ่ง : ข่าว ชมภาพเพิ่มเติม