ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ตรวจเยี่ยมรร.อ.บางเลน

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 นายสมบัติ  จันทร์มีชัย ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 และคณะ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนในสังกัด อ.บางเลน ได้แก่ โรงเรียนวัดไผ่จรเข้ โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ โรงเรียนบ้านรางปลาหมอ โรงเรียนบ้านหนองปรงกาญจนา  และโรงเรียนวัดไผ่สามตำลึง เพื่อเยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ในการจัดการศึกษา พบปะพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่ และเยี่ยมชมการจัดกิจกรรม  การเรียนการสอนของโรงเรียน ซักถามพูดคุยกับนักเรียนอย่างเป็นกันเอง โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู                     ให้การต้อนรับ  ว่าที่ ร.ต.ณฐรัช อะตะกุมมา :  ภาพ พรนิภา สวัสดิ์พึ่ง : ข่าว   ชมภาพเพิ่มเติม