สพป.นครปฐม เขต 2 จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน กา

สพป.นครปฐม เขต 2 จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินการเฝ้าระวัง

และแก้ไขปัญหายาเสพติด   เมื่อวันที่ 24 กันยาย 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องกิ่งดาว  โรงแรมเวล    จังหวัดนครปฐม นายสมบัติ  จันทร์มีชัย ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ได้ให้เกียรติเป็นประธานการสัมมนา  และบรรยายพิเศษโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน การดำเนินการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด  แก่สถานศึกษาในสังกัดสพป.นครปฐม เขต 2 กำธร  ศรีวราสาสน์ : ภาพ  พรนิภา  สวัสดิ์พี่ง : ข่าว  ชมภาพเพิ่มเติม