สพป.นครปฐม เขต 2 มอบประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2561

สพป.นครปฐม เขต 2 โดยนายสมบัติ จันทร์มีชัย ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ได้จัดพิธีมอบประกาศ  เกียรติคุณบัตร แก่บุคลากรทางการศึกษาที่ทำคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ประจำปี 2561    จำนวน  113 ราย เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม อนุรักษ์  เหลืองวิไล  : ภาพ     พรนิภา  สวัสดิ์พี่ง : ข่าว     ชมภาพเพิ่มเติม