สพป.นครปฐม เขต 2 จัดกิจกรรม 5 ส เพื่อทำความสะอาดและพัฒนาสิ่ง

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณด้านหน้า สพป.นครปฐม เขต 2                นายสมบัติ  จันทร์มีชัย  ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 และบุคลากรในสังกัด   ได้จัดกิจกรรม 5 ส    เพื่อทำความสะอาดบริเวณโดยรอบและภายในสำนักงาน เพื่อความสะอาด สวยงาม และความ  เป็นระเบียบเรียบร้อย  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 รัตนากร พงษ์สุธีถาวร สมพร  ตุ้มกูล สุวรรณี อินทร์แก้ว : ภาพ   พรนิภา  สวัสดิ์พี่ง : ข่าว  ชมภาพเพิ่มเติม